ทางหลวงขอร้องคนกรุงอดทนอีกนิดพระราม2รถติด

  • ทางหลวงแจงเร่งขยายถนนพระราม2 จาก 10 เป็น 14 เลน
  • เพื่อมั่นใจแก้ปัญหาจราจรได้เหตุคนเดินทางผ่านกว่า 2 แสนคัน/วัน
  • พร้อมแนะใช้3ทางเลี่ยงลงใต้

นายกมล  หมั่นทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง(ทล.)เปิดเผยถึงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนถึงโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ทำให้มีปัญหาจราจรติดขัดในถนนสายนี้ว่า ทางกรมทางหลวงได้มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระราม2เส้นทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ บางขุนเทียน – เอกชัยนี้จริง โดยมีการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 10เลนเป็น12เลน  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด โดย ทล.ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3ตอน โดยหวังว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในเส้นนี้ได้ เนื่องจากในปัจจุบันถนนพระราม 2 เป็นถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่นและรถบรรทุกขนาดใหญ่มากกว่า 30 % ของ ปริมาณรถที่ใช้ถนนนี้กว่า 200,000 คัน /วัน 

นอกจากนั้นใน 2-3 เดือนข้างหน้าจะมีงานก่อสร้างสะพานยกระดับในช่วงเดียวกัน ดังนั้นทางกรมทางหลวงขอแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้ 1.จากถนนกาญจนาภิเษกใช้ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี (ทล. 338) สำหรับเดินทางลงภาคใต้ 2.จากถนนกาญจนาภิเษกใช้ถนนเพชรเกษม (ทล. 4) สามารถเข้าถนนเศรษฐกิจแล้วเข้าสู่ถนนพระราม 2 ที่ทางแยกต่างระดับสมุทรสาคร 3.จากถนนกาญจนาภิเษกใช้ถนนเอกชัย – บางบอน สามารถเข้าถนนพระราม 2 ที่ กม. 21+500 (บริเวณมหาชัยเมืองใหม่ได้)

สำหรับโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับ บางขุนเทียน – เอกชัย ระหว่าง กม.9+800.000 – กม.21+500.000 ระยะทางยาวประมาณ 11.700 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน  ตอนที่ 1 ระหว่าง กม.9+800.000 – กม.13+300.000 ระยะทางประมาณ 3.500 กิโลเมตร (ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – แสมดำ)  ตอนที่ 2 ระหว่าง กม.13+300.000 – กม.17+400.000 ระยะทางประมาณ 4.100 กิโลเมตร (แสมดำ – ซอยพันท้ายนรสิงห์) ตอน 3 ระหว่าง กม.17+400.000 – 21+500.000 ระยะทางประมาณ 4.100 กิโลเมตร (ซอยพันท้ายนรสิงห์ – มหาชัยเมืองใหม่) 

ลักษณะถนนเดิมประกอบด้วย ทางขนานจำนวน 2 ช่องจราจร ทางหลักจำนวน 3 ช่องจราจร ขาเข้า กทม. และขาออก กทม. ข้างละ 5 ช่องจราจร รวม 10 ช่องจราจร ลักษณะการก่อสร้างของโครงการฯ ทั้ง 3 ตอนทางขนาน (Frontage Road) จะก่อสร้างขยายคันทางจากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 3 ช่องจราจร โดยระดับก่อสร้างของทางขนานใหม่จะสูงขึ้นจากระดับของทางขนานเดิมโดยเฉลี่ยประมาณ 0.40 เมตร ส่วนทางหลัก (Main Road) จะก่อสร้างขยายคันทางจากเดิม 3 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร โดยระดับก่อสร้างของทางหลักใหม่จะสูงขึ้นจากระดับของทางหลักเดิมโดยเฉลี่ยประมาณ 0.50 – 0.70 เมตร รวมช่องจราจรทั้งสิ้น 14 ช่องจราจร (ขาเข้า กทม. และขาออก กทม.ข้างละ 7 ช่องจราจร) พร้อมก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 แห่ง ที่ กม. 12+000.000 (แสมดำ) และ กม. 16+000.000 (ก่อนถึงซอยพันท้ายนรสิงห์)