ทอท.รวยปลิ้นหลังคิงเพาเวอร์ใส่ราคาไม่ยั้ง

“คิงเพาเวอร์”กินรวบคว้าสัมปทานดิวตี้ฟรี-เชิงพาณิชย์

“นิตินัย”รับใสๆทอท.มีรายได้3สัญญาพุ่งกว่า 2.3หมื่นล้านบาท

คิงเพาเวอร์ชนะคู่แข่งราบคาบ เหตุประเมินสถานการณ์ถูกทาง

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)(ทอท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด ทอท.มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการพิจารณารายได้นำเสนอมาให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลได้รับสิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร(ดิวตี้ฟรี)สนามบินสุวรรณภูมิ โดยคิง เพาเวอร์ เป็นผู้เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีสูงสุดที่ 15,419 ล้านบาท ในขณะที่ อันดับ 2 กิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 8,516 ล้านบาท ส่วนอันดับ 3 บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดาเนินงานในนามกิจการ ร่วมค้า ประกอบด้วย บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน), บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป จากัด และ WDFG UK LIMITED เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 7,255ล้าน บาท

ส่วนโครงการให้สิทธิเอกชนเข้ามาประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร(ดิวตี้ฟรี)สนามบินภูมิภาค(เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต)นั้นได้อนุมัติให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลโดยเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้ ทอท.ที่. 2,331 ล้านบาท ส่วนอันดับ 2 คือบริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการ รว่ มค้า ประกอบด้วย บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน), บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุ๊ป จากัด และ WDFG UK LIMITED เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 2,012 ล้านบาท ส่วนอันดับ 3 กิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพ ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี (ท่าอากาศยานภูมภิ าค) เสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 2,108 ล้านบาท

นอกจากนั้นที่ประชุมบอร์ด ทอท.ยังได้อนุมัติให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิบริหารจัดการในพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ โดย คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ เป็นผู้เสนอผลตอบแทนให้ ทอท.สูงสุดที่ 5,798 ล้านบาทต่อปี ส่วนอันดับ 2 คือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนปีละ 3,003ล้าน บาท

“ซึ่งทั้ง3กิจกรรมทาง ทอท.จะมีการเรียกคิง เพาเวอร์มาเซ็นสัญญาไม่เกินกลางเดือน กรกฎาคม นี้ ซึ่งจะทำให้เอกชนที่ได้รับสัมปทานจะได้รับสิทธิเข้ามาบริหารจัดการแต่วันที่ 28 กันยายน 63-31 มีนาคม 74 และการที่ได้คิงเพาเวอร์เข้ามาบริหารจัดการรวม 3 สัญญา จะทำให้ในปีงบประมาณ 64 ทอท. จะได้รายได้ 23,548 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ระดับ 10,000 ล้านบาท  ในขณะที่ปี63ทอท.คาดว่าจะมีรายได้จาก 3 สัญญาที่ 9,000  ล้านบาทเท่านั้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการประมูลในรูปแบบนี้จะให้ผลประโยชน์กับองค์กรและประเทศสูงสุด”

นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทอท. กล่าวว่า สาเหตุที่ คิงเพาเวอร์ชนะการประมูลในทั้ง3กิจกรรมนั้นต้องบอกว่าแม้ว่าจะเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้ ทอท.มากอย่างถล่มทลายก็ตาม แต่การนำเสนอ แผนธุรกิจ แผนการตลาด ที่คิงเพาเวอร์มานำเสนอ ก็ได้มีการประเมิน คาดการณ์ การเติบโตผู้โดยสาร ยอดขายสินค้าในทุกประเภทที่มีความโดดเด่น และชัดเจนเป็นไปได้มากๆ รวมถึงแผนตลาดที่จะรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ และเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ 

นอกจากนี้ทาง คิงเพาเวอร์ยังได้มีการประมาณการณ์จากการเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1หรือแชทเทิ่ลไลท์ที่มีหลุมจอดเพิ่มขึ้นอีก 28หลุม ที่ ทอท.จะสร้างและเปิดให้บริการในอนาคต  ในขณะที่เอกชนที่มายื่นข้อเสนอเช่นกัน ไม่ได้มีการประมาณการณ์ตัวเลขผู้โดยสาร สินค้าที่ขายได้เพิ่มขึ้นเหมือนกับคิงเพาเวอร์ ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คิงเพาเวอร์ เสนอผลประโยชน์ตอนแทนที่สูงในขณะเดียวกันในแผนที่นำเสนอก็มีความเป็นไปได้ของรายได้ที่จะเกิดและเพิ่มขึ้นโดยไม่คลาดเคลื่อนเลย

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ทอท.มีรายได้ในส่วนดิวตี้ฟรีสนามบินสุวรรณภูมิที่6,000 ล้านบาท/ปี ในขณะที่ในสัญญาสัมปทานดิวตี้สุวรรณภูมิอันใหม่ที่จะเริ่มในปี 64 คิงเพาเวอร์เสนอผลประโยชน์ให้ทอท.ที่ 15,419 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้จะเห็นว่าจะทำให้ ทอท.มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า  9,000 ล้านบาทต่อปี  ส่วนรายได้ดิวตี้ฟรีในสนามบินภูมิภาค ทอท.เคยได้รับที่ปีละ1,000 ล้านบาท ในขณะที่สัญญาสัมปทานใหม่ ทอท.จะได้รับกว่าปีละ 2,300ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิเดิม ทอท.ได้รับผลประโยชน์ที่ 2,000ล้านบาท แต่ในสัญญาสัมปทานใหม่ ทอท.จะได้รับจากคิงเพาเวอร์กว่าปีละ 5,798 ล้้านบาทต่อปี นอกจากนั้นในส่วนของการเปิดประมูลพื้นที่ดิวตี้ฟรีสนามบินดอนเมืองนั้นจะสามารถเริ่มเปิดประมูลได้ปลายปี 62ส่วนการเปิดประมูลจุดรับส่งสินค้าในสนามบินนั้น คาดว่าจะเปิดประมูลได้ประมาณต้นปี63