ทอท.มั่นใจประมูลดิวตี้ฟรีภูมิภาควันนี้แข่งเดือด!

  • ทอท.มั่นใจเอกชนแห่ยื่นข้อเสนอชิงดิวตี้ฟรีภูมิภาควันนี้(4มิ.ย.) ครบ 4 กลุ่ม
  • เตรียมประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติทันทีก่อนตัดเชือกเปิดซองตอบแทน 10มิ.ย.นี้
  • มั่นใจสรุปผลดันเข้าบอร์ดพร้อมสัญญาดิวตี้ฟรี – พื้นที่เชิงพาณิชย์สุวรรณภูมิ

นายวิชัยบุญยู้รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) หรือทอท.เปิดเผยว่า ในวันที่ 4มิ.ย.นี้ทอท.มีกำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนองานประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรท่าอากาศยานภูมิภาค 3 แห่งประกอบไปด้วยภูเก็ตเชียงใหม่และหาดใหญ่โดยคาดว่าจะมีเอกชนมายื่นข้อเสนอครบทั้ง 4กลุ่มที่ซื้อซองเอกสารไปแล้วก่อนหน้านี้ขณะที่ขั้นตอนของการประกวดราคา ในวันที่ 4 มิ.ย.62จะเป็นการเปิดรับซองข้อเสนอพร้อมประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติทันที 

หลังจากนั้นจะมีการกำหนดให้เอกชนผู้ผ่านคุณสมบัติได้นำเสนอผลงานด้านเทคนิคก่อนจะเปิดซองข้อเสนอด้านผลตอบแทนในวันที่ 10 มิ.ย.62และรายงานเข้าคณะกรรมการพิจารณารายได้วันที่ 12มิ.ย.นี้เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) ทอท.ในวัน 19มิ.ย.นี้พร้อมกับผลการประมูลดิวตี้ฟรีและพื้นที่เชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคะแนนโครงการดิวตี้ฟรีท่าอากาศยานภูมิภาคกำหนดเช่นเดียวกันกับดิวตี้ฟรีและพื้นที่เชิงพาณิชย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยแบ่งเป็นคะแนนด้านเทคนิค80 คะแนนและคะแนนผลตอบแทนด้านราคา 20 คะแนนซึ่งโครงการนี้ทอท.ยังกำหนดให้เอกชนจ่ายส่วนแบ่งรายได้(Revenue sharing) อยู่ที่ 20%ตามหลักการเดียวกันกับดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิโดยเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแข่งขันเสนอค่าตอบแทนขั้นต่ำ(Minimum guarantee) ซึ่งเอกชนรายได้เสนอให้ทอท.สูงสุดก็จะได้คะแนนข้อเสนอด้านผลตอบแทนสูงสุด 

สำหรับเอกชนทั้ง 4 กลุ่มที่ซื้อซองข้อเสนอ ประกอบไปด้วย1.บริษัทคิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรีจำกัดยื่นรายชื่อประมูลเพียงรายเดียว2.บริษัทการบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพล็อตเต้ดิวตี้ฟรี(ท่าอากาศยานภูมิภาค) ประกอบด้วยบริษัทการบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน) 49% บริษัทโฮเต็ลล็อตเต้จำกัด49% และบริษัทบางกอกแอร์เวย์สโฮลดิ้งจำกัด2% 3.บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าประกอบด้วย1. บริษัทโรงแรมรอยัลออคิด(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 36% 2. บริษัทเอ็มไพร์เอเชียกรุ๊ปจำกัด15% และ3. WDFG UK LIMITED 49% 

และ4.บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัด ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมลงทุน(Consortium) ประกอบด้วยบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดและบริษัทดีเอฟเอสเวนเจอร์สิงคโปร์จำกัด