ทร.เดินหน้าเปิดซองเทคนิคเอกชน 2รายที่ประมูลสนามอู่ตะเภา 4ก.ค.นี้

  • พิจารณาคุณสมบัติผ่านทั้ง 3ราย
  • “ซีพี “อดเดินหน้าต่อหลัง กพอ.ฟันธงไม่รับพิจารณา

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ว่า ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีหนังสือสอบถามผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย เพื่อให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอซองที่ 1 เรื่องคุณสมบัติทั่วไป ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมานั้น ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 รายได้มีคำชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอซองที่ 1 ต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 ประกอบกับคำชี้แจงของเอกชน จึงได้มีมติเห็นชอบให้เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 รายผ่านการประเมินข้อเสนอซองที่ 1 โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน”

ขณะเดียวกันกำหนดให้มีการเปิดข้อเสนอซองที่ 2 ซึ่งเป็นซองเทคนิค ในวันที่ 4 ก.ค. 2562 เวลา 08.30 น. โดยคาดว่าจะทำการประเมินข้อเสนอซองที่ 2 แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ซึ่งการดำเนินการของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในทุกขั้นตอน เป็นไปตามเอกสารการคัดเลือกเอกชน ซึ่งเป็นไปด้วยความโปร่งใส และให้ความเสมอภาคต่อเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ภายใต้ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 และข้อตกลงคุณธรรมขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

สำหรับกรณีเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 3 คือกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด (ในนามซีพี) และพันธมิตรประกอบด้วย บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท บี.กริม จอยน์ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด และโอเรียน ซัสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเตท ได้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ไม่รับพิจารณาข้อเสนอกล่องที่ 6 (ซองเทคนิค)และกล่องที่ 9 (ซองราคา)ของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 3 ที่มายื่นหลังเวลาที่กำหนดนั้น คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ทำรายงานข้อเท็จจริงและผลการพิจารณาไม่รับข้อเสนอที่มาหลังกำหนดเวลาต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เพื่อพิจารณา โดย กพอ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองฯ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

“ในการประชุม กพอ. เมื่อวันที่1 ก.ค. 2562 มีผลการพิจารณาว่า รับทราบและพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ที่มีมติยืนไม่รับพิจารณาข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 3 เนื่องจากได้ยื่นหลังกำหนดเวลาตามเอกสารการคัดเลือกเอกชน โดยจะทำการแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวต่อไป”

ทั้งนี้ ในส่วนของกระบวนการศาล ที่เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนมติไม่รับเอกสารข้อเสนอกล่องที่ 6(ซองเทคนิค) และกล่องที่ 9 (ซองราคา)และขอคุ้มครองชั่วคราวนั้น ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำฟ้องและยกคำขอเกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราวแล้ว และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการรอคำพิพากษาของศาลต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเปิดซองเทคนิคในวันที่ 4กรกฎาคม2562ของ 2กลุ่มที่เหลือ ได้แก่ 1.กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ2.กลุ่มแกรนด์ คอนโซเตียม ประกอบด้วย บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด