ททท.เร่งเปิด “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5” เริ่ม 8 มี.ค. จบ 30 เม.ย.66 ดัน Booster Shot ฟื้นธุรกิจเอกชน ต่อยอดท่องเที่ยว 4 กิจกรรม

  • ททท.ถกแบงก์กรุงไทยเร่งโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส5” 2 พันล้าน 5.6 แสนสิทธิ์ ให้เสร็จภายใน 2 เดือน
  • เปิดจองเร็วเริ่ม 8 มี.ค.จบไว 30 เม.ย.66 เปิดช่องให้โรงแรมที่พักรายเล็กร่วมขายได้ด้วย ส่วนโครงการ “Booster Shot”
  • ช่วยธุรกิจฟื้นรายได้เน้นเอกชนต่อยอด 4 กิจกรรม “กระตุ้นตลาดต่างประเทศ-หนุนไทยเที่ยวไทย-โหมปีท่องเที่ยวไทย-สร้างภาพลักษณ์ท่องเที่ยว”

ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ได้หารือกับธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วเร่งเดินหน้าโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” รวมทั้งหมด 560,000 สิทธิ์ ภายในเวลาค่อนข้างสั้นประมาณเกือบ 2 เดือน คือ เปิดให้จองใช้สิทธิ์เริ่มวันที่ 8 มีนาคม 2566 จากนั้นต้องให้ใช้สิทธิ์จนครบทั้งหมดวันสุดท้าย 30 เมษายน 2566 ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงเทศกาลเดินทางของคนไทยตามปกติจะไปเที่ยวต่างประเทศ ปีนี้สามารถใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเที่ยวเมืองไทยได้อย่างเต็มที่ คาดจะสร้างรายได้หมุนเวียน 12,539 ล้านบาท

ซึ่งโครงการนี้เป็นไปตามตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนรวม 1,016 ล้านบาท ให้ผู้จองใช้สิทธิ์ประมาณ 120,000 ราย โดยรัฐจะสนับสนุนนักท่องเที่ยวแต่ละคน 1.สมทบจ่ายค่าที่พัก/โรงแรม 40 % สูงสุด 3,000 บาท/ห้อง รับสิทธิ์สูงสุดได้คนละไม่เกิน 5 สิทธิ์/ห้อง/คืน 2.สนับสนุนคูปองอิเลคทรอนิกส์ E-Voucher วันละ600 บาทที่แตกต่างจากเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 คือรัฐจะไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายตั๋วโดยสารเครื่องบิน ขณะนี้ได้กำหนดการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ไว้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จะเปิดกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พักรายใหม่เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่าง 8-15 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการรายใหม่ ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนลงทะเบียนเฟสนี้ได้ด้วย

หลักเกณฑ์ที่ ททท.ต้องขอย้ำกับผู้ประกอบการคือ 1.ห้ามเปลี่ยนแปลงราคาห้องพัก ผู้ประกอบการรายเดิมจะต้องส่งราคาจองพักเฉลี่ยขั้นต่ำ-สูงสุด เข้าระบบตามเดิมที่เคยขายมาก่อนหน้า ส่วน “ผู้ประกอบการรายใหม่” จะต้องแจ้งค่าเฉลี่ยห้องพักให้ชัดเจนตามกติกา 2.ททท.เปิดรับเอกสารจากผู้ประกอบการ 8 -15 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อเปิดให้จองได้ทันตั้งแต่ 8 มีนาคม -26 เมษายน 2566

ขั้นตอนที่ 2 จะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อจองโรงแรม/ที่พัก ตั้งแต่ 8 มีนาคม 2566 แล้วเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566  ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจะต้องติดต่อจองที่พักกับผู้ประกอบการโดยตรง ก่อนเข้าพักล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน พร้อมกับชำระค่าที่พักก่อน 60% ผ่านทางช่องทาง G Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง จองที่พักวันสุดท้ายคือ 26 เมษายน แล้วเข้าพักกับดำเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายใน 30 เมษายน 2566

ทั้ง ททท.และรัฐบาลหวังผลเชิงบวกจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ประกอบด้วย 2 เรื่องหลัก คือ 1.เปิดโอกาสให้คนไทยได้เดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องในประเทศต่อไป 2.ช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้เข้าถึงตลาดท่องเที่ยวที่ได้รับการช่วยเหลือเหมือนผู้ประกอบการรายใหญ่เช่นกัน

ดร.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ททท.เตรียมแผนขับเคลื่อนทำโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือ Booster Shot ที่จะสร้างความสำเร็จกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดปีนี้ 2 เรื่องได้แก่ 1.ผลักดันให้ร่วมกันขับเคลื่อนสร้างรายได้เข้าเป้าปี 2566 รวม 2.38 ล้านล้านบาท 2.บรรลุสู่การเปลี่ยนแปลงท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ผ่าน 4 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการที่ 1 กระตุ้นตลาดต่างประเทศเที่ยวเมืองไทยกับ Visit Thailand Year 2023

โครงการที่ 2 ไทยเที่ยวไทย จะสนับสนุนโดยใช้พลัง ซอฟท์ เพาเวอร์ ทั้งกับคนไทยและต่างประเทศเที่ยวไทย

โครงการที่ 3 จัดทำสินค้าใหม่จากโปรดักซ์แคตาล็อกสู่เมนูประสบการณ์ นำเสนอเส้นทางใหม่ ๆ ดึงดู

โครงการที่ 4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ โดยเฉพาะการโปรโมตภายใต้แคมเปญ ปีท่องเที่ยวไทย 2566

ปัจจุบันแผนงาน Booster Shot ยังอยู่ที่สภาพัฒน์พิจารณาปรับลดวงเงินให้เหมาะสม หลังรัฐบาลอนุมัติกรอบโครงการแล้ว น่าจะเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่ทันทีที่สภาพัฒน์สรุปแล้วเสร็จ ตามปกติเป็นโครงการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ททท.ดำเนินการอยู่แล้วด้วยกต่อยอดให้ผู้ประกอบการ ส่วนที่ 2 งบประมาณเพิ่มจากงบกลาง โครงการที่เพิ่มเข้ามาจะมีความถี่เพิ่มขึ้น ในการทำโร้ดโชว์ ร่วมมือส่งเสริมตลาดกับสายการบินต่าง ๆ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดรายการสำคัญ ๆ ตลอดปี 2566

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza,w www.facebook.com/penroongyaisamsaen