ทช.เด้งรับนโยบายรัฐลุยสร้างถนนเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย

  • เดินหน้าสร้างถนนเชื่อมสองอำเภอทั่วประเทศ
  • หวังลดต้นทุนขนส่งกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
  • ประชาชนเดินทางสะดวก-ปลอดภัย

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคโดยมีเส้นทางหลวงชนบทเป็นทางเชื่อมระหว่างชุมชน ดังนั้นทาง ทช.จึงได้เร่งสร้างถนนสายรองทั่วไทย ล่าสุดได้มีการดำเนินการปรับปรุงในโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3377 – บ้านชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 18.526 กิโลเมตร จากเดิมถนนสายดังกล่าวมีสภาพถนนเป็นถนนลาดยาง บางช่วงมีผิวจราจรและไหล่ทางแคบ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง โดยทาง ทช. ได้ปรับปรุง ขยายความกว้างผิวจราจรและไหล่ทางพร้อมทั้งติดตั้ง อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัยเพื่อรองรับการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.)

สำหรับสาเหตุที่ต้องการปรับปรุงดำเนินการในโครงการดังกล่าว เนื่องจากมองว่าเป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง อําเภอเขาชะเมา กับอําเภอวังจันทร์และเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น อ่างเก็บน้ำประแสร์ รวมถึงเชื่อมโยงไป ยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ อาทิ น้ำตกเขาชะเมา น้ำตกคลองปลาก้าง ถ้ำเขาวง วัดถ้ำวัฒนมงคล ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวให้สามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นลดต้นทุนด้านการขนส่ง ตลอดจนสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัด โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว