ถือว่าดีที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “สาทรสแควร์” คว้ารางวัลอาคารประหยัดพลังงาน

  • โกลเด้นเวนเจอร์รีท นำ “สาทรสแควร์” ผ่านเกณฑ์ดัชนีการใช้พลังงานของการไฟฟ้านครหลวง
  • พร้อมขึ้นเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” รายล่าสุดบนถนนสาทร

นายธนะรัชต์  บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลพร้อมตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน โดยสาทรสแควร์ มีสถิติการใช้พลังงานตามเกณฑ์ MEA Index ของการไฟฟ้านครหลวง แสดงให้เห็นถึงการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง จากนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่ วิคเตอร์คลับ อาคารสาทรสแควร์ เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้อาคารสาทรสแควร์ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาคารรางวัล ลีด (LEED) ระดับโกลด์ (GOLD) ของสภาอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภทโครงการเชิงพาณิชย์ และได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards และ Thailand Energy Awards โดยสาทรสแควร์ จะเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานที่รักษาสมดุลระหว่างธรรมชาติ และคุณภาพชีวิต ตั้งแต่การออกแบบการก่อสร้าง ตลอดถึงการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาและส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้อยู่อาศัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม