ถอดบทเรียน “สร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน” ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

  • ถ่ายทอดประสบการณ์จริง 
  • จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง 
  • สร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 12 พ.ย. นี้  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดงานเสวนาทางออนไลน์ เพื่อถอนบทเรียน “สร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน”​ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจากประสบการณ์ตรง  ขององค์กรระดับประเทศ ที่ทำได้จริงและเห็นผลเป็นรูปธรรมกับ 40 ตัวจริงด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนจากทุกวงการ  โดยงานจะมีเพียงวันเดียว เวลา 08.30-15.30 น. ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ Symposium แห่งปี GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ซึ่งทุกคนสามารถมาร่วมกัน Circular in Action จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง 

สำหรับผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนรับชมออนไลน์ ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://www.circularlivingsymposium2020.com

#GCCircularLiving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #ร่วมมือกันเพื่อวันพรุ่งนี้