ต่อต้าน”แกร็บ แท็กซี่”

  • ครือข่ายสหกรณ์แท๊กซี่ ขอพปชร.ช่วย
  • ไม่เอานโยบายแกร็บถูกกฏหมาย
  • ร้องปรับปรุงระบบ Taxi Ok

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพพร้อมตัวแทนผู้ขับแท็กซี่ในเครือข่าย ได้เดินทางไปพรรคพลังประชารัฐเพื่อยื่นหนังสือนำเสนอข้อมูลแท็กซี่มิเตอร์ให้กับพรรคพลังประชารัฐ โดยมี นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรค มารับหนังสือจากทางเครือข่ายฯ และได้รับฟังปัญหาจากกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ

ทางเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ฯ ขอให้พิจารณาผลกระทบจากแนวนโยบายเรื่องรถแท็กซี่แกร็บ (Grab) ที่ผิดกฏหมายให้ถูกกฏหมาย ที่ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังการศึกษาและพิจารณา และขอให้รัฐบาลใหม่ พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาระบบแท็กซี่ของไทยเพื่อยกระดับให้ได้ระดับนานาชาติ และให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ซึ่งทางเครือข่ายได้ขอให้ทางรัฐบาลใหม่ศึกษาผลกระทบและเยียวยาผู้ประกอบการจากนโยบายเรื่องรถแท็กซี่แกร็บ ทบทวนนโยบายและปรับปรุงการพัฒนาระบบ Taxi Ok พิจารณาความเหมาะสมของระบบค่าโดยสาร จัดให้มีระบบสวัสดิการหรือประกันสังคม และ แก้ไขกฏระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพแท็กซี่เพื่อลดภาระและต้นทุนในการประกอบอาชีพ