“ตู้ ปณ. ไทยเด็ด” ในปั๊มน้ำมันพีทีที สเตชั่น

  • พีทีที โออาร์ จับมือไปรษณีย์ไทย ส่งเสริมสินค้าชุมชน
  • หวังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น
  • นำร่อง 1 สาขา “กิ่งแก้ว-บ่อวิน” สมุทรปราการ

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  พีทีที โออาร์ ได้พัฒนาสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้สอดคล้องกับแนวคิด พีทีที ลิฟวิ่ง คอมมิวนิตี้  ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย รวมถึงเป็นศูนย์รวมของชุมชน และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและสถานีบริการน้ำมันฯ เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้พีทีที โออาร์ ได้ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิด “ร้านตู้ ปณ. ไทยเด็ด” ภายในสถานีบริการน้ำมันฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากชุมชนทั้งช่องทางออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหรือรับสินค้าที่ร้าน และออฟไลน์ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อที่ร้าน รวมถึงสินค้าที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเฉพาะร้านตู้ ปณ. ไทยเด็ด โดยในระยะแรกนำร่องให้บริการ ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 2 แห่งคือ สาขากิ่งแก้ว และ สาขาบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเบื้องต้นจะนำสินค้าชุมชนมาจำหน่าย อาทิ กระเป๋าถักผักตบชวา กระเป๋ากระจูด ขณะที่ไปรษณีย์ไทย ก็เปิดให้บริการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศ บริการจ่ายค่าสาธารณูปโภค  บริการฝาก-โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  เป็นต้น 

“จากความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกสบาย และสามารถตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลากหลายของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน เพื่อช่วยให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตไปพร้อมกับการขยายเครือข่ายสถานีบริการฯ ต่อไป