ตั้ง “ศุภชัย เจียรวนนท์ “นั่งแท่นประธานกรรมการ”ทรู คอร์ปอเรชั่น” แทนเจ้าสัวธนินท์

ตั้ง “ศุภชัย เจียรวนนท์ “นั่งแท่นประธานกรรมการ”ทรู คอร์ปอเรชั่น” แทนเจ้าสัวธนินท์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท 2 ท่าน คือ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 พร้อมแต่งตั้ง นายศุภชัย เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป