ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนใช้ “Happy Money App” เช็กสุขภาพการเงิน

 แอปพลิเคชันบริหารจัดการเงิน ใช้งานง่าย  เข้าใจสุขภาพการเงินของตนเองมากขึ้น รู้จุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงิน 

  • ตรวจสุขภาพการเงินอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน
  • ทำให้รู้และเข้าใจสุขภาพการเงินของตนเองมากขึ้น
  • รู้จุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนตรวจสุขภาพการเงินกับ “Happy Money App” แอปพลิเคชันบริหารจัดการเงิน ใช้งานง่ายแค่กรอกข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน ทำให้รู้และเข้าใจสุขภาพการเงินของตนเองมากขึ้น รู้จุดแข็งและจุดอ่อนทางการเงิน พร้อมรับคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม ชวนตรวจสุขภาพการเงินอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้วยการอัปเดตข้อมูลใน “Happy Money App” มุ่งหวังให้ผู้ใช้งานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีทางการเงิน ทำให้มีเงินเหลือใช้และเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตได้ เช็กก่อน รู้ก่อน ปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็งทางการเงิน! ผู้สนใจดาวน์โหลดฟรีได้ทั้ง iOS และ Android ที่ www.set.or.th/happymoney/app.html