ตลาดหลักทรัพย์ปล่อยผีหุ้นถูกแบล็กลิสต์!

  • ตลาดหลักทรัพย์ดีเดย์20มิ.ย.นี่
  • เปิดช่องทางสะดวกให้ซื้อขายกัน
  • หลังโดนห้ามซื้อขายมานาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้เตรียมเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว1เดือน ในช่วงวันที่ 1-31กรกฎาคม 2562 สำหรับหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (SP) ต่อเนื่องเป็นเวลานานเกินกว่า 3เดือน และเข้าเงื่อนไขที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะเปิดให้ซื้อขายในวันที่ 20 มิถุนายน นี้

สำหรับเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (SP) ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3เดือน โดยให้เปิดซื้อขายชั่วคราว1 เดือน มีดังนี้1.หุ้นที่ถูก SPเนื่องจากไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือฐานะการเงินและไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายชั่วคราวมาก่อน
ไม่ถูกสั่งให้เพิกถอนก่อนวันที่จะเปิดซื้อขายชั่วคราว

ทั้งนี้ ทุกหลักทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวนี้จะเริ่มเปิดให้ซื้อขายในช่วงวันที่1-31กรกฎาคม 2562และเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในการซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance คือผู้ซื้อต้องชำระเงินก่อนการซื้อทั้งจำนวน และขึ้นเครื่องหมาย NC(Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขาย หลังจากวันที่ 31กรกฎาคม 2562 หลักทรัพย์จะถูกSP ต่อไปจนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหรือแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายตามปกติได้

นอกจากนี้ เพื่อให้หลักทรัพย์สามารถซื้อขายต่อไปได้ตามสภาพความเป็นจริง จะไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันที่ 1กรกฎาคม 2562 หรือวันแรกที่มีการซื้อขาย ทั้งนี้ ข้อมูลการซื้อขายของหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้จะไม่รวมคำนวณในข้อมูลสถิติของตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อบริษัทที่เข้าตามเกณฑ์ให้ผู้ลงทุนทราบในวันที่ 20มิถุนายน2562 นี้