ตรวจจับ-ยึด“เหล็กเส้น-ปลั๊กพวง-หลอดไฟ”

  • สมอ. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจจับยึดสินค้าไม่ได้มาตรฐาน
  • เหล็กเส้น350 ตัน139,200 เส้นปลั๊กพ่วงหลอดไฟ 17,914 ชิ้นรวม10 ล้านบาท
  • เตรียมส่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายวันชัยพนมชัยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยว่าสมอ.ได้ส่งทีมเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบโรงงานและร้านจำหน่ายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและมีการตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานโดยแห่งที่ 1 เป็นโกดังเก็บเหล็กเส้นรอการจำหน่ายของผู้จำหน่ายรายหนึ่งย่านสมุทรสาครตรวจพบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมน้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐาน(เหล็กเบา) จำนวน139,200 เส้นน้ำหนัก 350 ตันมูลค่า 7,000,000 บาทซึ่งมีความผิดตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะที่ แห่งที่2 เป็นโรงงานตึกแถว2 คูหาย่านจอมทองกรุงเทพฯพบว่ามีการทำปลั๊กพ่วงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมอ. และไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) โดยเป็นปลั๊กพ่วงที่ประกอบสำเร็จพร้อมส่งจำหน่ายจำนวน3,572 ชิ้นมูลค่า1 ล้านบาทและปลั๊กพ่วงที่รอประกอบอีก3,000 ชิ้นมูลค่า1 ล้านบาทและแห่งที่3 เป็นผู้นำเข้าหลอดไฟย่านบางขุนเทียน-ชายทะเลซึ่งมีข้อมูลการนำเข้าหลอดไฟเป็นจำนวนมากจึงเข้าตรวจสอบและพบว่ามีการนำเข้าหลอดไฟไม่เป็นไปตามมาตรฐานจำนวน11,342 ชิ้นมูลค่า 1,134,200 บาทโดยบทลงโทษของผู้ทำ(ผู้ผลิต) หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีปรับไม่เกิน1,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้เมื่อรวมมูลค่าของที่ยึดอายัดทั้งสิ้นทุกรายการคิดเป็นมูลค่า 10 ล้านบาทโดยสมอ. ได้ดำเนินการยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปโดยสมอ. มีแผนตรวจเข้มทุกพื้นที่หากพบการกระทำความผิดจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทุกกรณีและขอประชาสัมพันธ์ว่าวันที่15 ก.ค.เป็นต้นไปที่เป็นวันที่พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.2511 ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2562) จะมีผลบังคับใช้โดยโทษสำหรับผู้กระทำผิดทั้งผู้ทำผู้นำเข้าผู้จำหน่ายจะเพิ่มสูงขึ้นจึงขอเตือนผู้ประกอบการอย่ากระทำผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดเพราะสมอ. เอาจริงและตรวจเข้มทุกพื้นที่