“ดีอี”เดินหน้าทดสอบ5G ในพื้นที่อีอีซี

  • พิเชฐ จับ 40 พันธมิตรลงนามความร่วมมือ
  • หวังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
  • เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมของภูมิภาค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ลงนามความร่วมมือเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5 จี  กับ 40 พันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Case) อย่างเป็นรูปธรรม บนหลักการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ทดสอบ 5จี  พื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)   ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รมว. ดีอี กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบนเทคโนโลยี 5G ต่อเนื่องจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างดีอี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยี 5จี ในพื้นที่อีอีซี เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และครั้งนี้จะมีพันธมิตรหลากหลายกลุ่ม ทั้งหน่วยงานกำกับดูแล, ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ,ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ,ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชั่น  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  รวมทั้งสถาบันการศึกษา  เป็นต้น โดยจะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5จี อย่างเป็นรูปธรรม 

“ศูนย์ทดสอบ 5จี แห่งนี้ ได้มีการริเริ่มการทดสอบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับอีอีซี

 อาทิ การทดสอบการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม   การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ   การพัฒนาระบบติดตามการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ในโรงงาน   ด้วยความสามารถของ 5จี จะทำให้อุปกรณ์ทดสอบสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการรับส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ในพริบตา อีกทั้งยังจส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมบนเทคโนโลยี 5จี ของภูมิภาคด้วย”