ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากไตรมาส 2 ลดฮวบ!! เหตุกังวลภาวะเศรษฐกิจ ราคาได้ลดแต่ค่าครองชีพพุ่ง

  • “แบงก์ออมสิน” เผยดัชนีเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานรากไตรมาส 2 ลดลง
  • หลังประชาชนกังวลรายได้ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้น
  • เผยรัฐบาลใหม่ควรเร่งออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ประจำไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่งทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั่วประเทศ จำนวน 2,186 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนี GSI ไตรมาส 2 ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 42.4 ปรับลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2562 ที่อยู่ระดับ 46.1 เนื่องจากประชาชนฐานรากมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจากรายได้ที่ลดลง ราคาสินค้าเกษตรยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนจึงยังระมัดระวังการใช้จ่าย

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

สำหรับระดับ GSI ในอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้ามีมุมมองที่ดีขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 43.3 แต่ยังคงมีความกังวลต่อปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น และเสถียรภาพของรัฐบาลใหม่ในการผลักดันนโยบาย และมาตรการต่างๆ

“เมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า พบว่า มีเพียงด้านการจับจ่ายใช้สอยปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากต้องใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม ส่วนความสามารถในการชำระหนี้สิน การออม การหารายได้ โอกาสในการหางานทำ และภาวะเศรษฐกิจปรับตัวลดลง เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจขยายตัวชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การเมืองในประเทศที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน”

อย่างไรก็ตามสำหรับในไตรมาสถัดไปยังมีประเด็นที่ต้องติดตาม คือ การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ และความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐต่อผู้มีรายได้น้อย ดังนั้นรัฐบาลใหม่ควรเร่งดำเนินการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อให้โครงการที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ได้ดำเนินการต่อไป สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น