“ฐากร”ยืนหนึ่ง ราคาคลื่น700 ไม่เปลี่ยนแปลง

  • กสทช.ยันราคาคลื่น 700 เท่าเดิม 17,584 ล้านบาท
  • คำนวณมาดีแล้ว ผ่อนจ่าย 10 ปี เท่ากับคลื่น 900 ไม่มีดอกเบี้ย
  • ปลายปีเดินหน้าประมูล 2600 รองงรับบริการ 5 จี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคแห่งชาติ (กสทช.)​ เปิดเผยว่า  ในวันที่  6 มิ.ย 2562 นี้ จะเสนอนำร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมกับร่างประกาศการแผนการใช้คลื่นความถี่ย่าน 510 -790 เมกะเฮิรตซ์     โดยร่างแผนการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว ต้องเสนอบอร์ดกสทช.พิจารณาอนุมัติในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ ขณะที่ร่างประกาศจัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ เป็นอำนาจของเลขาธิการกสทช.ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)​ หรือม.44 ตามประกาศเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการโทรคมนาคมและทีวีดิจิทัล  แต่จำเป็นต้องเสนอประกาศในราชกิจจาในคราวเดียวกัน จึงต้องรอบอร์ดกสทช.อนุมัติก่อน 

อย่างไรก็ตามร่างประกาศการจัดสรรคลื่นความถี่  700 เมกะเฮิรตซ์ หลังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) แล้วเสร็จ กสทช.มีปรับแก้ไขเพียงเล็กน้อย โดยราคาการจัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงที่ราคา  17,584 ล้านบาท ต่อ 10 เมกะเฮิรตซ์  1 ใบอนุญาต  ซึ่งในครั้งนี้นำมาจัดสรรทั้งหมด  3 ใบอนุญาต และมั่นใจว่าทั้ง 3 ค่ายมือถือ จะมายื่นเอกสารการประมูลในวันที่  19 มิ.ย.62 นี้อย่างแน่นอน  ขณะที่เงื่อนไขการชำระเงินแบ่งเป็น 10 งวด อายุใบอนุญาต 15 ปี ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน  

.มั่นใจ 3 ค่ายมือถือมาแน่ 19 มิ.ย.นี้

ส่วนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงคือ กรณีค่ายมือถือ ยื่นเอกสารการใช้คลื่นความถี่ชุดเดียวกัน จากเดิมจะจับสลาก เปลี่ยนเป็นรายใดเสนอผลประโยชน์ให้กสทช.เพ่ิมเติม จากราคาเร่ิมต้น ก็รับชุดคลื่นที่ต้องการได้ทันที  ขณะเดียวกันได้ขยายระยะเวลาการแจ้่งล่วงหน้า กรณีนำเงินค่าประมูลมาชำระ จากเดิมกำหนดไว้ 30 วัน เปลี่ยนเป็น  90 วัน ​โดยค่ายมือถือที่รับจัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ จะต่้องนำเงินมาชำระงวดแรกในวันที่  1 ต.ค.2563  ซึ่งค่ายมือถือรายใด ท่ี่เข้าร่วมจัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ในครั้ง ก็จะได้รับสิทธิ์การขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าประมูล 900 เมกะเฮิตรซ์​ จากเดิม 4 งวด เป็น 10 งวดด้วยเช่นกัน 

สำหรับประเด็นคลื่นรบกวนนั้น กสทช.มั่นใจว่าไม่มีสัญญาณคลื่นรบกวนแน่นอน เนื่องจากได้แบ่งคลื่นไว้  9 เมกะเฮิรตซ์แล้ว เพื่อกั้นหรือเรียกว่า การ์ดแบน มิให้คลื่นรบกวนกับคลื่นที่จัดสรรให้ค่ายมือถือ หากสัญญาณรบกวนอย่างรุนแรง กสทช.จะใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)​  เพื่อสร้างระบบป้องกันมิให้เกิดสัญญาณคลื่นรบกวนกัน 

สำหรับคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ ขณะนี้ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการศึกษาประเมินราคาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาราว  90 วัน หลังจากนั้น ก็จะนำไปเสนอบอร์ดกสทช.เห็นชอบ และนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์)​คาดว่าจะเปิดประมูลได้ราวปลายปี2562หรือต้นปี2563