“ซูเปอร์โพล” ระบุผลสำรวจประชาชน พบม็อบ 19 กันยา นำไปสู่การแตกแยก ทำลายความสามัคคีในชาติ

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ม็อบ19 กันยายน กับการซ้ำเติม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,119 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ 89.9% ระบุ ม็อบ 19 กันยายนที่ผ่านมา ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง ขณะที่ 10.1% ระบุไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง

ที่น่าเป็นห่วง คือ ส่วนใหญ่ 91.2% ระบุ ม็อบ 19 กันยายน ซ้ำเติมวิกฤติชาติและซ้ำเติมวิกฤติความเดือดร้อนของประชาชน ขณะที่ 8.8% ระบุไม่ซ้ำเติม นอกจากนี้ 92.0% ระบุ ม็อบและกลุ่มผู้สนับสนุนกำลังสร้างความแตกแยกและทำลายรากฐานของประเทศตนเอง ขณะที่ 8.0% ระบุไม่สร้างความแตกแยก

รวมถึงส่วนใหญ่ 92.0% ระบุ ใครผิดว่าไปตามผิด จัดการตามกฎหมายแกนนำม็อบและกลุ่มผู้สนับสนุน ไม่ให้มีการลอกเลียนแบบทำผิดซ้ำ ขณะที่ 8.0% ระบุไม่ต้องจัดการ

อีกทั้งที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่ 91.2% ยังระบุด้วยว่า ควรลงโทษสูงสุด ยุบพรรคการเมืองที่มีนักการเมืองหนุนหลังการชุมนุมล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ ขณะที่ 8.8% ระบุ ไม่ควร นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ 96.1% ระบุ เห็นด้วยว่าไม่รักแต่อย่าทำลาย ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ห้ามล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติเพราะเป็นเรื่องจำเป็นต่อความสงบสุขของบ้านเมือง ขณะที่ 3.9% ระบุไม่เห็นด้วย

นายนพดล กล่าวว่า ม็อบ 19 กันยายน ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป เพราะเป็นการชุมนุมที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการชุมนุม ตรงกันข้ามประชาชนทั่วไปกลับเล็งเห็นว่าการชุมนุมกำลังนำไปสู่ความแตกแยก ทำลายความรักความสามัคคีของคนในชาติ กำลังล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ ที่เป็นเรื่องจำเป็นต่อความสงบสุขของบ้านเมือง 

ทั้งนี้ถ้าบ้านเมืองไม่สงบสุขมั่นคง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก ทุกกลุ่มผลประโยชน์จำเป็นต้องตัดไฟแต่ต้นลม ส่งตัวแทนเข้าเจรจาหาข้อยุติอย่างเร่งด่วน  เพื่อสกัดกั้นความรุนแรงบานปลายที่อาจเกิดขึ้นจนยากเกินเยียวยาได้