ซูเปอร์โพล ชี้ประชาชานเห็นด้วยรักษากฎหมาย ม.112 ไว้

  • ส่วนใหญ่ชี้จำเป็นต้องมีกฎหมายป้องกัน
  • การล้มล้างสถาบันจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี
  • วางใจ “บิ๊กตู่”ปกป้องสถาบันหลักของชาติ

ซูเปอร์โพล (SUPER POLL)เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 2,007 ตัวอย่าง เรื่อง ความจำเป็นของ ม.112 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565พบว่าที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.4 ระบุ จำเป็นที่จะต้องรักษา กฎหมาย มาตรา 112 เอาไว้เช่นเดิมเพราะการมีอยู่ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติ สิทธิส่วนบุคคล และยังช่วยรักษาความมั่นคงของชาติเอาไว้ ในขณะที่ร้อยละ 4.6 ไม่จำเป็น นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.6 ระบุจำเป็นที่ ประมุขของทุกประเทศต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีกฎหมายคุ้มครอง ในขณะที่ ร้อยละ 2.4 ระบุไม่จำเป็น

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.0 ระบุ จำเป็นต้องมีกฎหมายป้องกัน การล้มล้างสถาบันหลักของชาติจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี บิดเบือน ใส่ร้าย และจาบจ้วง ในขณะที่ ร้อยละ 3.0 ระบุไม่จำเป็น นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ97.2 เห็นด้วยว่า ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ช่วยหลอมรวมใจของ คนในชาติไม่ว่าเชื้อชาติใดก็ตาม ช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ชาติและผลประโยชน์ของทุกคนเป็นส่วนรวมตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันในขณะที่ ร้อยละ 2.8 ระบุไม่เห็นด้วย

เมื่อถามถึง นักการเมืองที่ประชาชนเชื่อมั่นวางใจ ปกป้องรักษาสถาบันหลักของชาติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ82.0 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองลงมาคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 79.6 และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณร้อยละ 75.6 ตามลำดับ