ซูเปอร์โพลชี้ประชาชนมอบภาพลักษณ์รัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลให้ “3 ป.”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ภาพลักษณ์ ครม. ในใจประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,212 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 – 22 พ.ย.พบว่า ภาพลักษณ์ ครม.ในใจประชาชนด้านทำงานหนัก กล้าคิด กล้าทำ ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 43.5 รองลงมา อันดับที่สองได้แก่ นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง ร้อยละ 34.4 อันดับที่สามได้แก่ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ร้อยละ 32.5 อันดับที่สี่ได้แก่ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช. เกษตรฯ ร้อยละ 31.3 และอันดับห้าได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ร้อยละ 30.8 ตามลำดับ

นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ของ ครม. ด้าน มือสะอาด ไม่ด่างพร้อย ใน 5 อันดับแรกได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 42.8 อันดับที่สองได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ร้อยละ 35.9 อันดับสามได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ร้อยละ 32.7 อันดับสี่ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ ร้อยละ 31.6 และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 30.2 

อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์ด้าน บริหารเก่ง เชี่ยวชาญธุรกิจ ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ร้อยละ 32.5 อันดับสองได้แก่ นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง ร้อยละ 32.1 อันดับสามได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ร้อยละ 30.6 อันดับสี่ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 28.8 และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง ร้อยละ 25.4

ที่น่าสนใจคือ ภาพลักษณ์ของคณะรัฐมนตรีด้าน บารมีคุมผู้มีอิทธิพลได้ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 47.1 อันดับสองได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 42.8 อันดับสามได้แก่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร้อยละ 40.4 อันดับสี่ได้แก่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ร้อยละ 35.2 และอันดับห้าได้แก่ นายวิษณุ เครืองาม ร้อยละ 31.9 ตามลำดับ

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงภาพลักษณ์ด้าน มีนโยบายช่วยเหลือคนรายได้น้อยใน 5 อันดับแรก พบว่า อันดับแรกได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 42.4 อันดับสองได้แก่ นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง ร้อยละ 41.6 อันดับสามได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ร้อยละ 40.9 อันดับสี่ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 36.7 และอันดับห้าได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 35.3 ตามลำดับ

เมื่อถามถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งใน 5 อันดับแรก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ถ้าไม่นับรวมนายกรัฐมนตรี พบว่า อันดับแรกได้แก่ นายอุตตม สาวนายน พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 37.9 อันดับสองได้แก่ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ พลังประชารัฐ ร้อยละ 36.5 อันดับสามได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 31.6 อันดับสี่ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนา ร้อยละ 30.4 และนายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทยร้อยละ 29.3 ตามลำดับที่น่าพิจารณาคือ การรับรู้ของประชาชนว่าหน่วยงานรัฐภาพลักษณ์ดีส่งเงินเข้ารัฐ รักษาผลประโยชน์ชาติได้สูงสุด ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) กระทรวงพลังงาน ร้อยละ 43.1 อันดับสองได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ร้อยละ 42.9 อันดับสามได้แก่ สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง ร้อยละ 39.8 อันดับสี่ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ กระทรวงการคลัง ร้อยละ 39.3 อันดับห้าได้แก่ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ร้อยละ 37.7 อย่างไรก็ตาม ประชาชนจำนวนมากหรือร้อยละ 44.1 มีความเคลือบแคลงสงสัย ทำไมหน่วยงานรัฐของบางกระทรวงส่งเงินเข้ารัฐน้อย เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 55.9 ไม่สงสัย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นภาพลักษณ์ของรัฐมนตรีที่น่าสนใจหลายด้านโดยเฉพาะด้านผู้มีบารมีคุมผู้มีอิทธิพลได้พบว่า 3 ป.ของคณะรัฐมนตรีติด 3 อันดับแรกผู้ทรงอิทธิพล นอกจากนี้ยังมีด้านบริหารเก่งเชี่ยวชาญธุรกิจที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุขติด 3 อันดับแรก 

แต่ถ้าพูดถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งถ้าไม่นับรวมตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะพบว่า พรรคพลังประชารัฐ ในวันนี้ติดอันดับหนึ่งและสองคือ นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนา และนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ติดอันดับความเหมาะสมกับตำแหน่งใน ครม. เช่นกัน