ซีไอเอ็มบีติดปีกเอกชนไทยลงทุนในอาเซียน

  • ซีไอเอ็มบีไทย ติดปีกเอกชนไทย ลงทุนอาเซียน
  • อีก 2-3 ปีข้างหน้า สนับสนุนธุรกรรมการเงินแสนล้าน
  • ชี้ช่องร่วมลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง

นายพรชัย ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยขยายการทุน หรือเข้าไปร่วมลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ผ่านเครื่อข่ายซีไอเอ็มบีกรุ๊ปที่มีครบทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน โดยในปีนี้คาดว่าสนับสนุนลูกค้าไทยไปใช้ธุรกรรมการเงินของเครือข่ายซีไอเอ็มบีกรุ๊ปประมาณ 30,000 ล้านบาท และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการไทยได้รับการสนับสนุนด้านธุกรรมการเงินไปแล้ว 120,000 ล้านบาท

“ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ทางซีไอเอ็มบีมองเห็นโอกาสที่จะเข้าไปสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินอีกประมาณ 2,000-3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวๆ แสนล้านบาท ให้แก่บริษัทไทยเพื่อไปเติบโตในกลุ่มประเทศอาเซียน”

ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และขนาดกลางของประเทศไทย สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะลงทุนในประเทศกัมพูชา ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม แต่ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม มีเอกชนไทยได้เข้าไปลงทุนเป็นจำนวนมาก และจากการเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาแนะนำการลงทุนอย่างใกล้ชิดพบว่า รูปแบบการลงทุนแบบร่วมลงทุนกับเอกชนในประเทศนั้นๆ จะได้ประสบความสำเร็จ และง่ายกว่าลงทุนแบบโดดเดี่ยว อย่างไรก็ตามในปีนี้ยังมีดีลที่เอกชนไทยสนใจเข้าไปซื้อหรือควบรวมกิจการในอาเซียน จำนวน 3 ดีล โดยในใจไปลงทุนด้านสาธารณูปโภค และสินค้าอุปโภคบริโภค

นายพรชัย กล่าวอีกว่า ธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อรายใหญ่อยู่ที่ 82,000-83,000 ล้านบาท ตั้งเป้าปีนี้จะปล่อยสินเชื่อใหม่ 15,000 ล้านบาท หรือเติบโต 20 % จากปีก่อน ขณะเดียวกันธนาคารยังมีตั้งเป้าหมายผลักดันพอร์ตสินเชื่อรายใหญ่เพิ่มขึ้เป็น 100,000 ล้านบาทภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า