“ซีอาร์ซี”เผยยังไม่ได้รับการติดต่อจากกลุ่มเซ็นทรัลกรณีลงทุนห้าง “Selfridges” มีปัญหา

“ซีอาร์ซี”เผยยังไม่ได้รับการติดต่อจากกลุ่มเซ็นทรัลกรณีลงทุนห้าง “Selfridges” มีปัญหา

  • แจงโยบายการงทุนพิจารณาจาก 3 แกนหลัก
  • หากจะลงทุนในกิจการใดต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตามที่ปรากฎข่าวเกี่ยวกับพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล (ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ.เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น) ในห้างสรรพสินค้า Selfridges

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯไม่ได้รับการติดต่อจากกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล เรื่องการลงทุนใน Selfridges Group แต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ มีหลักการในการพิจารณาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจฯ บน 3 แกนสำคัญ คือ ความเหมาะสมทางด้านกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ(Strategic Fit) ราคาที่เหมาะสม และจังหวะเวลาที่สมควร รวมทั้งธุรกิจนั้นต้องสร้างประโยชน์ต่อบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะลงทุนในกิจการใดๆบริษัทฯ จะดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้วนี้ก่อนหน้านี้ บริษัท Cambridge Properties Holding Limited เจ้าของห้างสรรพสินค้า Selfridges อยู่ระหว่างเจรจากับกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งเป็นบริษัทแม่ เพื่อขอการสนับสนุนทางการเงิน หลังจาก Signa Prime Selection AG หุ้นส่วนอีกรายยื่นล้มละลายไปเมื่อ 28 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา

โดยกลุ่มซิกน่าได้ลงนามกับกลุ่มเซ็นทรัลในสัดส่วน 50:50 ลงนามในสัญญาซื้อกิจการ Selfridges Group ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าในประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ เมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ต่อมาทางบอร์ด CRC มีมติไม่เข้าร่วมลงทุนในดีลดังกล่าว

#TheJournalistClub