“ซีพี”ถึงขั้นกุมขมับไฮสปรีด3สนามบินติดปัญหาเวนคืนที่ดิน

  • ไฮสปีด 3สนามบินสุดอ่วมคนบุกรุกที่ดินเพียบ
  • รถไฟอ้อมแอ้มต้องใช้เวลาเวนคืนเหตุติดสัญญาเช่าบาน
  • “ซีพี”ถึงขั้นขอให้เร่งขั้นตอนออกพระราชกฤษฎีกา


นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล รองผู้ว่าการ กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับตัวแทนกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร หรือกลุ่มซีพี เพื่อสรุปแผนส่งมอบพื้นที่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) วันนี้(14 มิ.ย.) โดยระบุว่า ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ที่มีความพร้อมสามารถส่งมอบได้หลังลงนามสัญญาในขณะนี้มีประมาณ 70-80% ของพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 1 หมื่นไร่ เหลือพื้นที่ที่ติดปัญหาอีกราว 20% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บุกรุก พื้นที่ติดสัญญา และพื้นที่ที่ต้องเวนคืน ซึ่ง ร.ฟ.ท.จะเร่งสำรวจพื้นที่ประเมินปัญหาให้ชัดเจนอีกครั้ง ก่อนนัดซีพีมาสรุปรายละเอียดกรอบเวลาส่งมอบพื้นที่ทั้งหมดในช่วงสัปดาห์หน้า


ทั้งนี้ พื้นที่ติดปัญหาราว 20% หรือประมาณ 2,000 ไร่ ของพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด แบ่งออกเป็น 1.พื้นที่ที่ต้องเวนคืน ประมาณ 850 ไร่ 2.พื้นที่บุกรุก กว่า 1,000 ไร่ และ 3.พื้นที่ที่ยังติดสัญญา ประมาณ 450 ไร่ จากการประเมินประสบการณ์คืนพื้นที่ของ ร.ฟ.ท.ในช่วงที่ผ่านมา คาดว่ากรณีพื้นที่บุกรุก อาจจะต้องใช้เวลาเจรจาไม่เท่ากัน โดยกรณีการเจรจายากที่สุด อาจต้องใช้เวลาราว 3 ปี ส่วนกรณีเวนคืน ตามขั้นตอนจะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ภายใน 2 ปีหลังออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ซึ่งกรณีนี้ทางกลุ่มซีพีก็มีข้อกังวล และขอให้เร่งขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกา