“ซัมซุง” ครองบัลลังก์ “แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย” ติดต่อกัน 8 ปีซ้อน ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้านนวัตกรรม

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมโดยการครองตำแหน่ง “แบรนด์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย” (Asia’s Top 1000 Brands) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากผลการสำรวจประจำปีทางออนไลน์ของแคมเปญ เอเชียแปซิฟิก (Campaign Asia-Pacific) ร่วมกับนีลเส็น (Nielsen)

การจัดอันดับในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริโภคจาก 15 อุตสาหกรรมหลัก ที่ครอบคลุมถึงธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเป็นการพิจารณาจากข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกของผู้บริโภคที่ผ่านการวัดผลด้วยกระบวนการที่ชัดเจน มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 6 หมวดหมู่ด้วยกัน อีกทั้งยังขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในหมวดหมู่ของ สมาร์ทโฟน ผู้ผลิตทีวีและเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม

จากการจัดสำรวจทัศนคติของผู้บริโภคทั้งหมด 14 ตลาดในภูมิภาคเอเชีย เพื่อที่จะสร้างผลสำรวจให้มีความเที่ยงตรงและแม่นยำมากที่สุด จึงมีการกำหนดคุณลักษณะทางด้านอายุ เพศ และ รายได้ครัวเรือนต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้การสำรวจมีความสอดคล้องและสมดุลมากขึ้น

นอกจากนี้ ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ยังคว้ารางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย” (No.1 Brand Thailand 2018) จากนิตยสาร MARKETEER และรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & Company” โดยนิตยสาร BrandAge ไม่ว่าจะเป็นในหมวดหมู่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ถือเป็นการตอกย้ำว่า “ซัมซุง” คือผู้นำอันดับ 1 ในตลาดนวัตกรรมโลกอย่างแท้จริง

ข้อกำหนดของการวิจัย
Asia’s Top 1000 Brands รวบรวมข้อมูลจากผลการสำรวจทางออนไลน์โดยแคมเปญ เอเชียแปซิฟิค (Campaign Asia-Pacific) โดยใช้ข้อมูลและความเห็นเชิงลึกจากนีลเส็น (Nielsen) การสำรวจเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ถึง 10 เมษายน ปี 2019 เป็นการขอความคิดเห็นของผู้บริโภคจาก 14 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อิโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คนในแต่ละพื้นที่ ส่วนญี่ปุ่น อินเดีย และ จีน มีจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 800 1,200 และ 2,000 คน ตามลำดับ เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดในตลาด การสำรวจจึงต้องมีการกำหนดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในด้านอายุ เพศ และ รายได้ครัวเรือนต่อเดือน

ผลการสำรวจครอบคลุมทั้งหมด 15 อุตสาหกรรมหลัก (ประกอบด้วย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ยานยนต์ เครื่องดื่ม คอนซูมเมอร์อิเลคโทรนิคส์ บริการจัดส่งพัสดุ บริการด้านการเงิน อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านและของใช้ส่วนตัว สื่อและโทรคมนาคม ร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก การกีฬา และการขนส่ง การท่องเที่ยวและพักผ่อน) นอกจากนี้ยังมีอีก 81 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ส่วนการปรับเปลี่ยนหลักในปีนี้คือ การลบหมวดหมู่รองอย่างประสบการณ์ด้านดิจิทัลออกจากคอนซูมเมอร์อิเลคโทรนิคส์ การเปลี่ยนจากยาสีฟันไปเป็นทันตกรรม และเพิ่มของเล่นและเกมเข้ามาเป็นหมวดหมู่รองภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านและของใช้ส่วนตัว โดยทำการสำรวจใน 2 ประเด็นหลักคือ หนึ่ง แบรนด์ที่ดีที่สุดในใจผู้บริโภค ซึ่งคำว่าดีที่สุดในที่นี้หมายถึง แบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดหรือมีชื่อเสียงที่สุดในหมวดหมู่นั้นๆ และสอง นอกจากแบรนด์ที่ดีที่สุดที่แล้ว คิดว่าแบรนด์ใดเป็นแบรนด์ที่ดีเป็นอันดับสองในแต่ละหมวดหมู่