ชี้ช่อง…”ธนบัตรขาดชำรุด” แบบไหนแลกได้ แลกที่ไหน และวันอะไรบ้าง

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd

ธนบัตรที่ฉีกขาด มีรอยไหม้ หดตัว หรือแม้แต่มีรอยขีดเขียนที่ไม่เหมาะสม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ถือว่าเป็นธนบัตรชำรุด ใช้จ่ายที่ไหน พ่อค้าแม่ค้าก็ไม่อยากรับอยากได้ และยังมีคนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่า ธนบัตรชำรุดเหล่านี้แลกคืนเป็นธนบัตรใหม่ได้หรือไม่ ชำรุดขนาดไหนแลกได้ แบบไหนยถึงแลกไม่ได้ และจะเอาไปแลกเปลี่ยนคืนที่ไหนได้บ้าง วันนี้เรามีคำตอบ

กรณีที่ 1 ธนบัตรชำรุดแลกคืนได้ที่ไหน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดให้สามารถแลกคืนธนบัตรชำรุด ได้ 3 สถานที่ด้วยกัน

ธนาคารออมสิน
ให้บริการแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดได้ทุกวัน ในวันเวลาทำการ คือ แลกได้ตั้งแต่วันจันทร์ จนถึงวันศุกร์ ตามเวลาทำการของธนาคาร
ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
สำหรับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ทุกสาขาทั่วประเทศ ธปท.กำหนดให้เป็นรับแลกธนบัตรชำรุดเช่นกัน แต่เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีงานมาก จึงกำหนดให้รับบริการแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุด เฉพาะวันพุธ ในเวลาทำการของธนาคารเท่านั้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
รับแลกในกรณีที่ธนบัตรชำรุดเสียหายมาก และต้องมีการพิสูจน์มูลค่า

กรณีที่ 2 ธนบัตรแบบไหนที่แลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรใหม่ได้
ส่วนนี้แบ่งเป็น 3 กรณีเช่นกัน ตามความชำรุด และตัวเนื้อธนบัตร

แลกได้ที่ธนาคาร : เต็มราคา
แบบที่ 1 แลกได้ทันที
ประกอบด้วย ธนบัตรขาดแต่ไม่ฉีกจากกัน , ธนบัตรขาดฉีกจากกัน แต่มีการต่อท่อนแล้ว และธนบัตรที่มีรอบขีดเขียน รวมทั้งธนบัตรที่มีเนื้อธนบัตรอยู่เกินกว่า 3 ใน 5 ของธนบัตร กรณีเหล่านี้แลกได้ทันที และได้เต็มราคา
แบบที่ 2 ต้องเขียนคำร้อง
ธนบัตรชำรุดแบบที่ 2 นี้แลกได้เต็มราคาที่ธนาคารเช่นกัน แต่ต้องมีการเขียนคำร้องเป็นหลักฐาน ประกอบด้วยธนบัตรที่ขาดเป็น 2 ท่อน แต่ต่อท่อนผิด หรือธนบัตรที่หมึกเลอะเลือน แต่ยังรู้ว่าเป็นธนบัตรชนิดไหน

แลกได้ที่ธนาคาร แต่แลกได้ครึ่งราคา
กรณีนี้ ให้แลกในกรณีธนบัตรชำรุดแบบขาดครึ่ง แต่ไม่มีอีกครึ่งมาแสดง โดยการแลกต้องเขียนคำร้องเป็นหลักฐานเช่นกัน

แลกได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
กรณีนี้จะเป็นธนบัตรที่ชำรุดเสียหายรุนแรง และต้องมีการตรวจพิสูจน์มูลค่า เช่น ธนบัตรที่เป็นก้อนติดกัน ธนบัตรที่ถูกไฟไหม้ หรือถูกปลวกหรือสัตว์กัดแทะ ซึ่งการแลกคืนจะได้มูลค่าเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับการตรวจพิสูจน์

คราวนี้ก็รู้กันแล้วว่า ธนบัตรชำรุดก็มีค่า…แต่ต้องหาที่แลกให้ถูกต้อง..