ชาวไทยปลื้มปิติ! “สีจิ้นผิง” ถวายเหรียญ”รัฐมิตรภรณ์” แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯฉลองวันชาติ 70 ปี

ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวชินหัวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีรับทูลเกล้าฯถวายเครื่องอิสริยาภรณ์“รัฐมิตรภรณ์” (Friendship Medal) จากสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีน

การทูลเกล้าฯถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมอบเหรียญเกียรติยศระดับชาติและตำแหน่งกิตติมศักดิ์เนื่องในวาระการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน(PRC) ครบรอบ70 ปีในวันที่1 ต.ค.นี้

ขอบคุณภาพจากรอยเตอร์

อนึ่งพิธีการดังกล่าวจัดขึ้นณมหาศาลาประชาชนใจกลางนครหลวงปักกิ่งของจีนส่วนเครื่องอิสริยาภรณ์“รัฐมิตรภรณ์” ที่เป็นสีทองและสีน้ำเงินนั้นแสดงถึงมิตรภาพอันยืนยาวระหว่างประชาชนจีนและประชาชนทั่วโลก

ทั้งนี้พิธีมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศแห่งชาติเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติและเหรียญมิตรภาพให้แก่อาคันตุกะกิตติมศักดิ์42 ท่านโดยพิธีจัดขึ้นภายในมหาศาลาประชาชนใจกลางกรุงปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์ทั้งนี้ในจำนวนผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติทั้ง42 ท่านเป็นชาวต่างชาติ6 ท่านซึ่งได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์มิตรภาพหรือ”รัฐมิตรภรณ์” รวมถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สำหรับการจัดประเภทของเหรียญอิสริยาภรณ์ทั้งสามแบบนั้นประเภทแรกคือเหรียญอิสริยาภรณ์แห่งสาธารณรัฐมอบให้แก่บุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งในฐานะ“ผู้มีคุณูปการอันใหญ่หลวง” ต่อการร่วมสร้างชาติและพัฒนาจีนให้เจริญก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้

เหรียญอิสริยาภรณ์กิตติมศักดิ์มอบให้แก่บุคคลซึ่งมีศักยภาพโดดเด่นจากหลายภาคส่วนที่ใช้ความรู้และความสามารถในการสร้างชื่อเสียงให้จีนเป็นที่รู้จักบนเวทีโลกและเหรียญอิสริยาภรณ์มิตรภาพมอบให้แก่บุคคลซึ่งเป็นชาวต่างชาติผู้มีบทบาทสำคัญในการสถาปนาความสัมพันธ์กระชับและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศนั้นให้แน่นแฟ้นจนถึงปัจจุบันและจะมีแต่ความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไปในอนาคต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงได้รับเกียรติจากรัฐบาลจีนให้เป็นผู้แทนของกลุ่มผู้ได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์มิตรภาพในการกล่าวถ้อยแถลงซึ่งพระองค์กระราชทานกระแสพระราชดำรัสทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษในตอนหนึ่งทรงขอบคุณทางการจีนโดยทรงซาบซึ้งพระราชหฤทัยและทรงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัลอันทรงคุณค่านี้และพระองค์จะทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยให้มั่นคงราบรื่นและยั่งยืนตลอดไปก่อนทรงปิดท้ายด้วยการตรัสแสดงความยินดีต่อการที่วันชาติของจีน1 ต.ค. ในปีนี้ตรงกับวาระครบรอบ70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

ขณะที่ผู้นำจีนกล่าวยกย่องผู้ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติทุกคนว่าเสมือนเป็น“วีรบุรุษ” “วีรสตรี” และ“บุคคลต้นแบบ” สำหรับชาวจีนซึ่งต้องแสดงความนับถือและให้เกียรติในระดับสูงสุดการมอบรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นการตอบแทนความซื่อสัตย์ความทุ่มเทและคุณงามความดีของบุคคลทั้ง42 ท่านที่มีต่อจีน