ชาวบ้านเซ็ง! รอเก้อ…เงินเวนคืนสร้างมอเตอร์เวย์ บางใหญ่-บ้านโป่ง

  • เวนคืนที่ดินสร้างมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-บ้างโป่ง” อืดเป็นเรือเกลือ
  • กรมทางหลวงถอดใจรอรัฐบาลใหม่มาอนุมัติ
  • ชาวบ้านหาวเรอรอเงินย้ายถิ่นฐาน


นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงคืบหน้าในการเสนอขออนุมัติตัวเลขกรอบวงเงินค่าเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์)หมายเลข 81 เส้นทางสายบางใหญ่-บ้านโป่งว่า ขณะนี้กรมทางหลวงได้เสนอปรับลดวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในภาพรวมลดลงโดยเสนอมายังคมนาคมวงเงินขออนุมัติที่ 8,000 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรวมที่ 13,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะเข้า ครม. ในเร็วนี้หากไม่ทันคงต้องให้รัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

สำหรับเส้นทางมอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. วงเงินก่อสร้าง 55,620 ล้านบาท มีความคืบหน้า25%  ล่าช้ากว่าแผนราว1ปี  เนื่องจากติดปัญหาเวนคืนที่ดิน อย่างไรก็ทางกรมทางหลวงจะต้องจ่ายค่าเวนคืนที่ดินรวมจำนวน 4,000 แปลง แต่ขณะนี้ได้มีการจ่ายค่าเวนคืนไปเพียง 1,000 แปลง ยังเหลือต้องจ่ายค่าเวนคืนอีกประมาณ  3,000 แปลง

อย่างไรก็ตามจากการจ่ายค่าเวนที่ดิน มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-บ้านโป่ง ให้ประชาชนล่าช้า ได้ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรมทางหลวงในปี 62  ล่าช้ากว่า 10 % นอกจากนั้นยังได้ส่งผลกระทบไปถึงประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดินด้วย เนื่องจากประชาชนจำนวนมากเมื่อรู้ว่าถูกเวนคืนได้ไปมัดจำ หรือซื้อที่ดิน , บ้านหลังใหม่ ,ปลูกบ้านหลังใหม่ไว้ ดังนั้นจึงมีความต้องการเงินเวนคืนมาจ่ายค่าบ้าน ค่าที่ ที่ได้มีการมัดจำไปเพื่อมาจ่ายเพิ่มเติม