ชาวนาเฮ!เตรียมรับเงินประกันรายได้ข้าวเปลือก

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • พาณิชย์คลอดเกณฑ์ประกันรายได้แล้ว
  • ดีเดย์จ่ายเงินส่วนต่างวันแรก16ต.ค.นี้
  • “จุรินทร์”ประชุมทางไกลผู้ว่าชี้แจงความเช้าใจ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 62/63 รอบที่ 1 เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้ว หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 21,400 ล้านบาท

สำหรับหลักเกณฑ์การประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 62/63 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.62 ยกเว้นภาคใต้ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย.62-28 ก.พ.63 และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในการขึ้นทะเบียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดราคาประกันข้าว 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ (ข้าวหอมจังหวัด) ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน, ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน โดยจะประกาศราคาอ้างอิงครั้งแรกวันที่ 16 ต.ค.62 จากนั้นจะกำหนดราคาอ้างอิงทุกๆ 15 วัน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการประกันรายได้ คือ วันที่ 31 ต.ค.63 และการจ่ายเงินชดเชย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกําหนดประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VDO Conference) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปาล์มน้ำมัน วันที่ 30 ก.ย.62 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ และซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ เช่น พาณิชย์จังหวัด และเกษตรจังหวัด โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง 9 MCOT ช่วงเวลา 09.30-10.00 น. ด้วย