ชาวนายิ้มแก้มปริ!รอบนี้ไม่อดตายแล้ว หลังราคาสินค้าเกษตรราคาพุ่ง!

  • ธ.ก.ส.เผยราคาสินค้าเกษตรเดือนมิ.ย.2562
  • “ข้าวหอมมะลิ-ข้าวเหนียว-น้ำตาล-สุกร” ราคาพุ่ง!
  • ส่วนยาง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์-กุ้งขาว-ปาล์ม ราคาลดลง

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงการคาดการณ์สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร เดือนมิ.ย. 2562 ว่า สินค้าเกษตรที่จะมีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ คาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.22-0.50% อยู่ที่ราคา 15,735-15,780 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.24-1.69% อยู่ที่ราคา 11,250-11,300 บาทต่อตัน เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง และผู้ประกอบการค้าข้าวต้องการเก็บข้าวไว้ในสต็อกเพิ่มขึ้น

ส่วนน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 2.50-5.00% อยู่ที่ราคา 11.84-12.13 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจากคาดว่าในเดือนมิ.ย.จะมีฝนตกชุกในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของบราซิลซึ่งอาจส่งผลให้มีการชะลอการเก็บเกี่ยวอ้อยออกไป ประกอบกับผลผลิตน้ำตาลโลกในปี 2562 -2563 จะลดลง 1.9% คงเหลือ 182.2 ล้านตัน และสุกร ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.50 – 2.82% อยู่ที่ราคา 71.00 – 73.00 บาทต่อกก. เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อสุกรจะเพิ่มขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ และสภาพอากาศที่แปรปรวน

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% คาดว่าราคาจะลดลงจากเดือนก่อน 0.47-1.24% อยู่ที่ราคา 7,753-7,813 บาทต่อตัน เนื่องจากค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภาวะสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย ยางพาราแผ่นดิบ ราคาจะลดลงจากเดือนก่อน 1.21- 3.78% อยู่ที่ราคา 45.27 – 46.48 บาทต่อกก. เนื่องจากยางในตลาดมีมากขึ้น

ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาจะลดลงจากเดือนก่อน 0.15-1.00% อยู่ที่ราคา 7.21-7.28 บาทต่อกก. เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สะสมค่อนข้างมากตั้งแต่กลางเดือนเม.ย.จนถึงปลายเดือนพ.ค.2562 ซึ่งเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา และภาคเอกชนมีการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่น ๆ เพิ่มขึ้น

ขณะที่ปาล์มน้ำมัน ราคาจะลดลงจากเดือนก่อน 2.85 -11.11% อยู่ที่ราคา 1.75 -1.60 บาทต่อกก. เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันยังคงออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีปริมาณสูงเกินกว่าความต้องการใช้ในประเทศ มันสำปะหลัง ราคาจะลดลงจากเดือนก่อน 1.59 – 9.57% อยู่ที่ 1.85 – 1.70 บาทต่อกก. เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องในพื้นที่เพาะปลูก ประกอบกับจีนลดปริมาณการนำเข้ามันเส้น

ทั้งนี้กุ้งขาวแวนนาไม ราคาจะลดลงจากเดือนก่อน 0.36 – 0.72% อยู่ที่ราคา 137.00 – 138.00 บาทต่อกก. เนื่องจากกำลังซื้อทั่วโลกที่ลดลง และผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้การส่งออกกุ้งของไทยลดลง ประกอบกับในช่วงเดือนมิ.ย. คาดว่าจะมีผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมจากอินเดียและเวียดนามออกสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้ปริมาณผลผลิตในตลาดโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง