ชาวกรุงยิ้มออก!คมนาคมเพิ่งตื่นแก้ปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพง

  • ปลัดคมนาคมจี้รฟม.ตรวจสัญญาสัมปทานเอกชน
  • จ่อเจรจาคู่สัมปทานลดค่าโดยสาร
  • ขณะที่ปัญหาวินมอเตอร์ไซค์มอบขนส่งทางบกเจรจาสำนักงานเขต

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีที่สังคมพิพาษ์วิจารณ์เรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่มีราคาสูงมาก โดยราคาในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพว่า หากภาครัฐมีนโยบายชัดเจนต้องการปรับลดค่าโดยสาร กระทรวงคมนาคมพร้อมดำเนินการ โดยในส่วนของรถไฟฟ้าเดิมและการให้สัมปทาน รวมถึงโครงการร่วมลงทุนแบบพีพีพี ส่วนนี้จะขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ลงไปตรวจสอบสัญญาว่าหากภาครัฐประสงค์ขอปรับลดค่าโดยสารลง โดยพร้อมหาแหล่งเงินชดเชยรายได้ที่ลดลงนี้จะดำเนินการได้หรือไม่ หากดำเนินการได้จะเข้าสู่การเจรจาต่อไป

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ค่ารถโดยสารรถไฟฟ้าของไทยสูงกว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งกว่าไทย ไม่ว่าสิงคโปร์ หรืออังกฤษ ขณะที่ภาคการเมืองที่ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งรัฐบาล ได้มีบางพรรคการเมืองระบุถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับลดค่าโดยสารลง เพื่อจูงใจให้คนใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  โดยในส่วนของฝ่ายการเมืองได้เสนอให้ภาครัฐปรับลดราคารถไฟฟ้าในส่วนที่รัฐเป็นเจ้าของและจ้างเอกชนเดินรถ เช่น รถไฟฟ้าสีม่วง เหลือ 15 บาทตลอดสาย

ซึ่งหากดำเนินการอย่างนั้นจะทำให้ตลอดเส้นทางที่มีการเชื่อมต่อลดลงด้วยนั้น นายชัยวัฒน์ กล่าว่า แนวทางดังกล่าวสามารถทำได้ หากรัฐบาลยอมให้รายได้ส่วนนี้ลดลง เพราะเอกชนรับจ้างการเดินรถจะไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด ซึ่งทั้งหมดหลังมีการจัดตั้งรัฐบาลกระทรวงคมนาคมจะรอนโยบายที่ชัดเจนอีกครั้ง

ขณะที่จุดตั้งวินมอเตอร์ไซค์หลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจนมีผู้เสียชีวิต จากการตวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีวินมอเตอร์ไซค์หลายแห่งตอนจัดระเบียบกำหนดจุดที่ตั้งไว้ที่หนึ่ง หลังจากนั้นมีการย้ายจุดเพื่อให้เกิดการได้เปรียบการรับผู้โดยสารจนเกิดความขัดแย้ง กระทรวงคนาคมขอให้กรมการขนส่งทางบกประสานสำนักงานเขตไปดูจุดที่ตั้งที่ได้รับการชี้ขาดจากคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามผลการจัดระเบียบอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอให้กรมการขนส่งทางบกดูใบอนุญาตผู้ขับขี่รถสาธารณะ สภาพตัวรถ และใบอนุญาตอื่น ๆ อย่างเข้มงวด