“ชวน” ปราม500 ส.ส. อย่าทำตัวขาดวุฒิภาวะ

  • “ชวน”ปราม 500 ส.ส.อย่าทำตัวขาดวุฒิภาวะ
  • อย่าเอาเปรียบรัฐต้องรู้กาลเทศะ
  • อยู่พรรคไหนไม่สำคัญเท่าคารพกติกาบ้านเมือง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของ ส.ส.” วันนี้ (20 มิ.ย.) มี ส.ส. ทั้ง 500 คน ร่วมสัมมนา ตอนหนึ่ง ถึงบทบาทการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของสภาชุดนี้ ว่า ตั้งใจจะทำงานพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ไม่ให้ค้างในสภาฯ และจะให้เวลากับการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการให้มากเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่จะไม่เสียเวลากับการพิจารณาในวาระรับหลักการ โดยเฉพาะการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่เป็นเรื่องสำคัญ หากรัฐบาลแพ้เรื่องนี้ก็อยู่ยาก เพราะปัญหาเสียงปริ่มน้ำ

ส่วนการเสนอกระทู้ถามคณะรัฐมนตรี ขณะนี้มีการเสนอมาจำนวนมาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีพร้อมตอบหรือไม่ และจากดูการยื่นกระทู้มา หลายเรื่องยังมีปัญหาการเขียนกระทู้ที่ไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องให้สมาชิกที่ยื่นกระทู้มาเขียนมาใหม่ และกระทู้ที่ยื่น ต้องเป็นกระทู้สำคัญจริงๆ ที่เกี่ยวกับงานของประเทศชาติ

นายชวน ยังขอให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม อย่าให้มีปัญหาแบบสภาชุดที่ผ่านๆ มา โดยเฉพาะปัญหาการไม่ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในการเดินทาง แต่ใช้สิทธิ์ ส.ส. เดินทางก่อนล่วงหน้า ทำให้สายการบินต้องทำหนังสือทวงค่าเครื่องบินในภายหลัง และอาจกระทบต่อจริยธรรมนักการเมืองได้

นายชวน กล่าวว่า นอกจากนี้ การใช้สิทธิ์เดินทางรถไฟ และ รถ บขส. ที่พบว่า ส.ส. กับผู้ติดตาม เอาสิทธิ์ไปให้คนอื่นใช้แทน  ทั้งที่เป็นชื่อของ ส.ส. ถือเป็นการเอาเปรียบรัฐ และสามารถดำเนินคดีในฐานะปลอมแปลงเอกสาร ได้ ดังนั้นสภาฯ นี้ต้องไม่เกิดปัญหา หมดสภาฯ นี้แล้ว ต้องไม่มีหน่วยงานใดส่งชื่อมาทวงหนี้ อีก

นายชวน ยังกล่าวถึง การไปดูงานต่างประเทศ ว่า มีปัญหาที่ไปดูงาน แต่ไม่ไปดูงานจริงๆ ทำให้สถานทูตเสียหาย ดังนั้น ต้องรู้จักกาลเทศะ ไปดูงานไม่ใช่ไปช้อปปิ้ง และต้องแต่งตัวให้เหมาะสม และที่สำคัญอยู่พรรคไหนไม่สำคัญเท่ากับเป็นคนที่เคารพกฎเกณฑ์ กติกาของบ้านเมือง อย่าให้ภาพสภาฯ ไทยเสียหาย และอย่าทำตัวเป็นคนขาดวุฒิภาวะ