ชวนชิม-ช็อป-ชิลล์อาเซียน

  • ทำไกด์ไลน์เมืองวัฒนธรรมอาหารอร่อย
  • หวังใช้เป็นคู่มือแนะนำสถานที่เที่ยว-กิน
  • พาณิชย์มั่นใจดันเศรษฐกิจอาเซียนเดินหน้า

พาณิชย์ เผย อาเซียนเตรียมจัดทำไกด์ไลน์ “เมืองวัฒนธรรม อาหารอร่อย” เหมือนมิชลินไกด์แนะนำอาหารทั่วโลก หวังใช้เป็นคู่มือแนะท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน มั่นใจช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนที่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ อาเซียนอยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันกำหนดและเลือกเมืองที่มีวัฒนธรรม และเมืองที่มีอาหารอร่อย เพื่อนำมาจัดทำเป็นไกด์ไลน์ หรือคู่มือในการแนะนำให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนักท่องเที่ยวในอาเซียนและต่างประเทศ ให้เดินทางไปท่องเที่ยวและบริโภคอาหาร เหมือนกับที่มิชลินไกด์แนะนำร้านอาหารของประเทศต่างๆ

“ในอาเซียนมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ที่มีวัฒนธรรม มีอาหารอร่อยอยู่จำนวนมาก ในไทยเอง ก็มี ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ซึ่งขณะนี้อาเซียนกำลังร่วมกันคัดเลือก และจะทำเป็นไกด์ไลน์ เหมือนเป็นคู่มือแนะนำให้นักท่องเที่ยว โดยอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการดึงดูดการท่องเที่ยว และทำให้เศรษฐกิจในชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเติบโตเพิ่มขึ้น มีรายได้มากขึ้น เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนได้เป็นอย่างดี”นางอรมนกล่าว

สำหรับไทยจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้มาก เพราะไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก มีจุดขายด้านอาหารและแหล่งผลิตอาหารอยู่จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ด ตามเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในกรุงเทพฯ พัทยา ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา เป็นต้น และยังมีแหล่งผลิตอาหารที่เป็นเกษตรอินทรีย์ มีสวนผลไม้ ซึ่งจุดแข็งเหล่านี้ นำมาใช้ดึงดูดการท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน จะจัดทำเป็นแพลตฟอร์ม และจะปักหมุดให้นักท่องเที่ยวดูได้ว่าเมื่อไปประเทศอาเซียนแล้ว จะมีแหล่งท่องเที่ยวใดบ้าง อยู่ตรงไหน เพื่อจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวได้ถูกต้อง