ชวนคนไทยดื่ม “น้ำนมข้าว” เพื่อสุขภาพ

  • พาณิชย์หนุนผลิตน้ำนมข้าว
  • หวังช่วยสร้างรายได้ให้ชาวนา
  • เชื่อมโยงให้วางขายในห้างทั่วไทย

กรมการค้าภายใน เดินหน้าเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ “ข้าว” ส่งเสริมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ “น้ำนมข้าว” เจาะตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคแพ้นมวัว นมจากพืช วางขายในห้างแล้ว

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรม ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว เพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ปลูกข้าว ทำให้ขายข้าวให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวได้ในราคาสูงขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว ถือเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ขายได้ในราคาแพงขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีช่องทางขายมากขึ้น

ทั้งนี้ กรม ได้ช่วยเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ นาอินทรีย์ ผู้ผลิตแปรรูป กับผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว รวมถึงได้ประสานความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) ได้แก่ โลตัส, บิ๊กซี, เดอะมอลล์, ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต, แม็คโคร, เซเว่น อีเวฟเว่น และแมคแวลู ให้เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ด้วย

สำหรับการผลักดันให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว เพราะต้องการให้เป็นเครื่องดื่มสุขภาพ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมวัวและนมจากพืชตระกูลถั่ว เพราะน้ำนมข้าว อุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และยังช่วยลดการนำเข้า เนื่องจากน้ำนมข้าวที่วางจำหน่ายในไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จึงมีราคาสูง ทำให้เกษตรกรไทยไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง