”จุรินทร์”สั่งห้ามฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม

  • จี้พาณิชย์จังหวัดคุมเข้มผู้ค้าห้ามกักตุน-ขึ้นราคาสินค้าเด็ดขาด
  • ลั่นพบใครกระทำผิดลงโทษหนักตามกฎหมายทั้งจำและปรับ
  • พร้อมสำรวจความเสียหายผลผลิตหวังทำแผนแก้ปัญหาเร่งด่วน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในขณะนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้ากักตุนสินค้า หรือฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาขายซ้ำเติมประชาชน หากพบว่า มีการกักตุนสินค้า ปฏิเสธการขาย หรือฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาขาย จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 ซึ่งจะมีโทษทั้งจำและปรับ เช่น กรณีทำให้ราคาสินค้าปั่นป่วน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตร ทั้งข้าว ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ยางพารา รวมถึงข้าวโพด ซึ่งเป็นพืช 5 ชนิดที่อยู่ในนโยบายประกันรายได้เกษตรกรว่า ได้รับความเสียหายหรือไม่ อย่างไร เพื่อเร่งรัดหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที

”ในเร็วๆ นี้ น่าจะรายงานให้ทราบได้ทั้งหมดว่ามีความเสียหายอย่างไร อย่างข้าว ก็ต้องรู้ว่า มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเท่าไร คิดเป็นผลผลิตข้าวเสียหายเท่าไร หรือทำให้ผลผลิตหายไปเท่าไร ราคาจะปรับขึ้นไปขนาดไหน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทั้งเกษตร และประชาชน กรณีที่ราคาข้าวแพง เพื่อที่รัฐจะได้หามาตรการแก้ปัญหาได้อย่างเร็วที่สุด ส่วนความเดือนร้อนด้านอื่นๆ หรือแผนฟื้นฟูเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักอยู่แล้ว”