จีนสั่งปูพรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้เสร็จใน 3 วัน

  • ในเมืองที่มีประชากร 5 ล้านคนขึ้นไปจากเดิม 3-5 วัน 
  • ส่วนเมืองที่มีน้อยกว่า 5 ล้านคนให้เสร็จใน 2 วัน 
  • พร้อมห้ามครูอนุบาล-มัธยมรับจ๊อบในสถาบันกวดวิชา 

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนปรับระเบียบด้านการปูพรมตรวจหาเชื้อโควิด-19 หวังรับมือกับการกลับมาระบาดรอบใหม่ของเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตาให้ดียิ่งขึ้น 

สำหรับระเบียบที่ปรับปรุงใหม่จากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (เอ็นเอชซี) ระบุว่า หากจำเป็นต้องมีการปูพรมตรวจกรดนิวคลีอิกในเมืองที่มีประชากรมากกว่า 5 ล้านคน ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน จากก่อนหน้านี้ กำหนดกรอบระยะเวลาไว้ที่ 3-5 วัน ส่วนเมืองที่มีประชากรน้อยกว่า 5 ล้านคน ยังคงกำหนดระยะเวลาไว้ที่ 2 วันเหมือนเดิม 

นอกจากนี้ ระเบียบใหม่ยังกำหนดอีกว่า เมืองที่มีประชากรมากกว่า 5 ล้านคน สามารถขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ หากมีความจำเป็น 

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนระเบียบใหม่ครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการปูพรมตรวจกรดนิวคลีอิกให้ดียิ่งขึ้น และทำให้ประเทศสามารถจัดการกับการระบาดระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากเดลตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พร้อมกันนั้น กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคม ได้ร่วมกันออกกฎระเบียบด้านการจัดการบุคลากรที่ทำงานในสถาบันกวดวิชานอกสถานศึกษา โดยไม่อนุญาตครูประถม มัธยม และอนุบาล ทำงานทั้งที่โรงเรียน และสถาบันกวดวิชานอกสถานศึกษาควบคู่กัน รวมถึงยังขึ้นบัญชีดำครูที่กระทำผิด รวมถึงผู้เลือกปฏิบัติ หรือดูถูกนักเรียน และทำร้ายร่างกายผู้เยาว์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อกำกับดูแลธุรกิจกวดวิชา และลดภาระของนักเรียน