ค่ายโตโยต้าทดสอบรถยนต์ชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์ ขับไปชาร์จไปในประเทศญี่ปุ่น

โตโยต้า พรีอุส solar roof
โตโยต้า พรีอุส solar roof
  • ชาร์จจากแผงโซลาร์ที่ติดกระโปรง หลังคา กระจกหลังและด้านหลังรถยนต์
  • นำมาเป็นพลังงานขับเคลื่อนรยนต์ได้ 34%
  • วิ่งได้ไกล 44.5 กิโลเมตร ทดสอบในประเทศญี่ปุ่น

ค่ายโตโยต้าอยู่ระหว่างทดสอบแผงโซลาร​์ที่รับพลังงานแสงอาทิตย์จากบริเวณกระโปรง หลังคารถไปจนถึงกระจกหลังรถยนต์สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถชาร์จได้ระหว่างการขับขี่


แผงโซลาร์รุ่นใหม่ได้ถูกปรับปรุงจากรถโตโยต้า รุ่น Prius PHV ที่เปิดตัวไปแล้วเฉพาะตลาดประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการนำร่องที่ร่วมกับพันธมิตรเช่นบริษัทขาร์ปและ NEDO ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น

โดยรถยนต์รุ่นที่นำมาสาธิตสามารถแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ได้ถึง 34% ของพลังงานขับเคลื่อนทั้งหมด ดีขึเนกว่ารุ่นก่อนหน้าที่มีสัดส่วนเพียง 22.5% รวมทั้งข้อแตกต่างที่เด่นชัดคือสามารถขับรถยนต์ได้ในขณะที่ชาร์จพลังานแสงอาทิตย์จากหลังคารถยนต์นั่นเอง

แผงโซลาร์รุ่นใหม่จะให้พลังงานขับรถยนต์ได้ในระยะทาง 44.5 กิโลเมตรต่อวันสำหรับรถยนต์ และเพิ่มเป็น 56.3 กิโลเมตรสำหรับแบเตเตอรี่เสริม

ทั้งนี้แผงโซลาร์รุ่นใหม่ที่นำมาทดสอบนี้ได้ใช้ฟิล์มเซลล์แบตเตอรี่ออกแบบใหม่ซึ่งมีขนาดเพียง 0.03 มม. (0.001 นิ้ว) วิศวกรสามารถวางฟิล์มบนพื้นผิวของรถยนต์ได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนๆ การผลิต ขณะนี้ระบบสามารถทำงานได้ในขณะที่รถยนต์กำลังขับรถจริง ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างพลังงานถูกป้อนเข้าสู่ระบบซึ่งเป็นขั้นตอนใหญ่ขึ้นจากรุ่นที่ผ่านมาซึ่งสามารถผลักดันพลังงานไปยังแบตเตอรี่เสริม เปิดวิทยุและอื่น ๆ เมื่อเคลื่อนไหว


รถทดสอบรุ่นใหม่นี้จะเริ่มทดสอบวิ่งในประเทศญี่ปุ่นในปลายเดือนกรกฎาคมและทำการทดสอบในหลาย ๆ ภูมิภาคเพื่อทดสอบความสามารถในสภาพอากาศและสภาพการขับขี่ที่แตกต่างกัน ท้ายที่สุดเป้าหมายคือการใช้งานวิจัยนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สามารถทำงานในแอปพลิเคชันการขนส่งจำนวนมาก