คืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล7ช่อง ทยอยจอดำ- ได้เงินคืน

  • สปริงนิวส์ 19 และสปริง 26 และ ไบรท์ จอดำ 16 ส.ค.​วอยซ์ทีวี จอดำ 1 ก.ย.
  • ช่อง3และอสมท. ต่อคิวการคำณวณคืนเงิน
  • กสทช.ขอยืมเงินกองทุนกทปส.รอจ่ายคืนแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเยียวยาและชดเชยเงินให้กับทีีวีดิจิทัล กรณีคืนใบอนุญาต เห็นชอบแผนการยุติการออกอากาศของบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด หรือทีวีดิจิทัลช่อง 21 จะยุติการออกอากาศ หรือจอดำ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2562 เป็นต้นไป โดยกสทช.จะจ่ายเงินชดเชยคืนให้กับวอยซ์ ทีวี เป็นวงเงิน 378 ล้านบาท ขณะที่ทีวีดิจิทัลช่อง 14 ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่คืนใบอนุญาตมานั้น ขณะนี้ส่งเอกสารยังไม่ครบถ้วน ส่วนช่อง 13 และช่อง 28 ของบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นช่องทีวีในเครือช่องสามยังไม่ส่งรายละเอียด โดยแจ้งว่าขณะนี้รอฝ่ายบริหารระดับสูงพิจารณาก่อน  

สำหรับการคำนวณการจ่ายเงินชดเชยให้วอยซ์ ทีวีนั้น คำนวณจากค่าประมูล 4 งวด วงเงิน 886 ล้านบาท โดยกสทช.คำนวณค่าใช้คลื่นตลอด 5 ปีที่ผ่านมาราว 319.14 ล้านบาท และระยะเวลาที่เหลืออีก 9 ปี เมื่อวอยซ์ ทีวี คืนใบอนุญาต เป็นช่วงที่ไม่มีการใช้คลื่นความถี่ คิดเป็นเงินราว 569.86 ล้านบาท โดยเงินที่เหลือดังกล่าว นำมาหักค่าใช้จ่ายเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัลจนถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้ คิดเป็นเงิน 27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายตามประกาศว่าด้วยการเผยแพร่การออกอากาศเป็นการทั่วไป (มัสต์แครี) จนถึงวันที่ 31 ส.ค. นี้ คิดเป็นเงิน 34.26 ล้านบาท และเมื่อวอยซ์ ทีวี ยังไม่จ่ายเงินค่าประมูลงวดที่ 4 วงเงิน 130 ล้านบาท กสทช.ก็ต้องนำมาหักออกด้วย ทำให้เหลือวงเงินที่จ่ายเงินคืนราว 378 ล้านบาท

” เมื่อทีวีดิจิทัล ที่คืนใบอนุญาต แล้วยื่นเรื่องมาเร็ว กสทช.ก็พิจารณาคืนเงินให้แล้ว เมื่อยุติออกอากาศวันนี้ พรุ่งนี้ มายื่นเรื่องก็ได้เงินแล้ว เหลืออีก 2ช่อง ก็รีบๆ ยื่นเรื่องมาก เพื่อจะได้พิจารณาคืนเงินให้โดยเร็ว”


อย่างไรก็ตามสำหรับการขอยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ.(กองทุนกทปส.) นั้น กสทช.จะขอเพ่ิมวงเงินยืมจาก 4,800 ล้านบาท เป็น 5,332 ล้านบาท เพื่อนำมาจ่ายเงินชดเชยให้กับทีวีดิจิทัล 7 ช่อง และค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัลตลอดระยะเวลาใบอนุญาต ค่าวัดความนิยม(เรตติ้ง) 431 ล้านบาท