“คาเฟ่อเมซอน”สาขาแรกในมาเลเซีย

  • พีทีที โออาร์ รุกขยายตลาดเอเชียเป็นประเทศที่ 9
  • สาขาแรกในมาเลเซียแต่เป็นสาขา2,808 ทั่วโลก
  • เน้นรักษาเอกลักษณ์ของการเป็น “กรีน โอเอซิส”

นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล และนายวาน คามารุดดิน ร่วมพิธีเปิด  คาเฟ่  อเมซอน  สาขา เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้   ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศมาเลเซียและเป็นสาขาที่ 2,808 ของ คาเฟ่ อเมซอนทั่วโลก

นางสาวจิราพร กล่าวว่า พีทีที โออาร์ ในฐานะบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลก ที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีพันธกิจในการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล พีทีที โออาร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายสาขาร้าน คาเฟ่ อเมซอน  มายังประเทศมาเลเซีย   ซึ่ง คาเฟ่  อเมซอน  เป็นแบรนด์ไทยที่  พีทีที โออาร์ พัฒนาขึ้นเองตั้งแต่ปี 2545 โดยเริ่มต้นให้บริการภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคที่เป็นคนกลุ่มเดินทาง และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทุกประเทศที่ พีทีที โออาร์ ได้เข้าไปดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดีตลอด  17 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คาเฟ่ อเมซอน ทุกสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จะรักษาเอกลักษณ์ของการเป็น  “กรีน โอเอซิส”  ที่มีบรรยากาศร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อาทิ การเลือกใช้แก้วไบโอ คัพ ซึ่งเป็นพลาสติกย่อยที่สลายได้ การใช้หลอดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก  การใช้ช้อนส้อมและมีดที่ผลิตจากไม้แทนการใช้พลาสติก  เป็นต้น  สำหรับร้าน คาเฟ่  อเมซอน ในมาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนเมนูเครื่องดื่มและอาหารว่างบางรายการให้สอดคล้องกับความชื่นชอบของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการเติบโตในด้านจำนวนสาขาแล้ว คาเฟ่ อเมซอน ยังมียอดจำหน่ายต่อสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย โดยในปี 2561 คาเฟ่ อเมซอน มียอดขายรวมถึง 225 ล้านแก้ว ปัจจุบันมี จำนวนกว่า 2,800  สาขา ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์  ลาว กัมพูชา  พม่า  ฟิลิปินส์ ญี่ปุ่น และโอมาน และยังคงมีแผนในการขยายสาขาไปยังประเทศอื่น ๆ ต่อไป เพื่อผลักดันให้ คาเฟ่ อเมซอน มุ่งสู่ความเป็น โกลบอล แบรนด์ ในอนาคตอันใกล้ต่อไป