“ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa” ต่อยอดมอบความรู้ให้นักเรียน

  • “พฤกษา” ยกระดับมาตรฐานวงการศึกษาไทยสู่ระดับสากล
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างผ่านโครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa”

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและพิจารณา บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา ในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้ร่วมมือกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านอาชีวศึกษา จัดโครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa” นำครูอาชีวศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค 4.0 ถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแบบเฉพาะพฤกษา

อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

“โครงการนี้บริษัทอยากพัฒนาครูอาชีวะให้มีศักยภาพ มีความสามารถในเชิงปฎิบัติ และเชิงสอดคล้องกับพัฒนาประเทศและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตามมาซึ่งก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าเราครูอาชีวะจะช่วยไปพัฒนาเด็กให้มีความสามารถมีศักยภาพในเชิงปฎิบัติ และสามารถดำเนินงานทำตามธุรกิจใหม่ๆ ในยุค 4.0 นี้ได้  ถ้าครูเก่ง เด็กก็จะเก่งด้วย”             

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือจัดโครงการครั้งนี้ ก็ตรงตามพันธกิจของพฤกษาคือ “ใส่ใจ..เพื่อทั้งชีวิต”  โดยหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้สนับสนุนเรื่องการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศมาดูงานที่โรงงานพรีคาสท์ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเป็นระยะเวลาหลายปี โดยปีนี้เราได้ยกระดับในการที่จะติดอาวุธให้กับครูอาชีวะเพื่อที่จะสร้างคุณครูให้เก่งขึ้นและคุณครูจะได้ไปต่อยอดในการที่จะสอนนักศึกษา 

สุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์

“พฤกษา เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านก่อสร้างของประเทศไทย เราจึงเชื่อมั่นว่าการที่ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำจริงในการก่อสร้างให้กับคุณครู  เป็นการติดอาวุธให้ครูสามารถที่จะยกระดับและสร้างอิมแพ็คให้กับนักเรียนอาชีวะทั่วประเทศได้”  

ด้านนายประวิทย์ ชูวงษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง แผนกวิชาโยธา หนึ่งในครูผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า การเรียนการสอนของเรายังเป็นระบบเก่า คือเป็นงานก่อสร้างทั่วๆ ไป มีเสา มีคาน ซึ่งจากที่เราได้มาดูงานครั้งนี้ ก็เพิ่งได้ทราบถึงพัฒนาการในด้านงานก่อสร้างแบบใหม่ที่ก้าวไปไกลมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคงานก่อสร้าง การเอาผนังมาแทนการใช้เสา คาน 

ทั้งนี้หลังเข้าไปในโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ก็ประทับใจมากโดยได้เห็นนวัตกรรมงานก่อสร้างที่พัฒนาขึ้น อย่างในเรื่องของเวลาที่ใช้ระยะการก่อสร้างที่น้อยลง เป็น Green Factory ที่ไม่มีเศษวัสดุเหลือใช้ และเรื่องความปลอดภัยของการก่อสร้างที่มีสูงมาก  ซึ่งความรู้เหล่านี้ สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน นักศึกษา และนำกลับไปใช้พัฒนาการศึกษาได้ นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆ และเปิดโลกทัศน์ของครูมากขึ้นด้วย