ครม.ใจดีเพิ่มวันหยุดให้ชาวบ้านฉลองปีใหม่ยาวกันไปเลย5วัน

  • ครม.เห็นชอบกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งวัน 30 ธันวาคม 62
  • ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 5 วันในช่วงปีใหม่

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมอีกหนึ่งวันคือวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เนื่องจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นวันอังคารและวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันพุธ ซึ่งการกำหนดวันหยุดดังกล่าว จะทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกัน 5 วันในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

“ที่ประชุมมีข้อเสนอว่าหากหน่วยงานใดที่ให้บริการประชาชนและจำเป็นจะต้องปฏิบัติงาน เนื่องจากมีกำหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว ให้หน่วยงานสามารถพิจารณาตามความเหมาะสมได้เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินและกระทรวงแรงงาน” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว