ครม.เตรียมมารับพระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระหัตถ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ส.ค. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)​ได้แจ้งคณะรัฐมนตรี (ครม.​)​ให้รับทราบถึง ลำดับพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชดำรัส พร้อมลายพระราชหัตถ์ ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.ณ ตึกบัญชาการ 1 ห้องรับรองชั้น 5

โดยเวลา

08.00 น. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพร้อม
08.45 น. -เรียนเชิญคณะรัฐมนตรี เข้าประจำจุดยืน ณ ห้องรับรองชั้น 5 เวลา
09.00 น. -นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงห้องรับรองชั้น 5
– เรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เข้าประจำจุดยืนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวรายงาน
-นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะรับมนตรี เชิญพระราชดำรัสวางบนพาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-นายกรัฐมนตรี เข้ารับพระราชดำรัส และกลับมายืน ณ จุดเดิม
-คณะรัฐมนตรี เข้ารับพระราชดำรัส ตามลำดับ
-ถวายความเคารพพร้อมกัน
-เสร็จพิธี

ส่วนการแต่งการ เสื้อผ้าไทย แขนยาว ประดับเข็มที่ระลึก “ม.ว.ก.”พระราชทานในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 และประดับเข็มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีพบรมราชาภิเษก 2562

ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า “ไม่มีอะไร เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรี ส่วนรายละเอียดขอให้รอวันที่ 27 ส.ค.นี้