“คมนาคม” เอาใจ “ชาวนครพนม” ผุด 3 โปรเจ็กต์ทางถนน 3.46 พันล้าน

  • สั่งเร่งเครื่องรถไฟสายใหม่ “บ้านไผ่-นครพนม” มูลค่า 6.79 หมื่นล้าน
  • จ่อประกวดราคา-สตาร์ทก่อสร้างปีหน้าคาดแล้วเสร็จภายในปี 67-68
  • ลุยแผนพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ ควบคู่กับโครงการมอเตอร์เวยย์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดนครพนมว่า ในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงคมนาคมมีแผนการดำเนินการ 3 โครงการในพื้นที่จังหวัดนครพนม วงเงินรวม 3,465 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการขยายถนนทางหลวง หมายเลข 2032 บ.ท่าดอกแก้ว-อ.ศรีสงคราม จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 28 กิโลเมตร (กม.) ใช้งบประมาณ วงเงิน 980 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2567

2.โครงการทางเลี่ยงเมืองอำเภอธาตุพนม ระยะทาง 9 กม. ใช้งบประมาณ วงเงิน 1,450 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเป็นทางหลวงแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร โดยจะเริ่มดำเนินการในปี 2565 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการในปี 2567 และ 3.โครงการถนนทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ หมายเลข 212 บึงกาฬ-อ.บ้านแพง ตอน 2 ระยะทาง 40 กม. วงเงิน 1,080 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการในปี 2566

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ จังหวัดนครพนม ยังมีแผนที่จะดำเนินการโครงการรถไฟสายใหม่ บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. วงเงิน 67,965 ล้านบาท ในวงเงินดังกล่าว เป็นค่าเวนคืนที่ดินประมาณ 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาในปี 2564 จากนั้นจะดำเนินการเวนคืนที่ดิน ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างในช่วงปลายปีเดียวกัน และคาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2567-2568 ขณะเดียวกัน ในอนาคต กระทรวงคมนาคมจะพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ ควบคู่กับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวยย์) ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา แต่เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติการคมนาคมของประเทศไทย