คมนาคมเตรียม3มาตรการ”รถ-ราง-เรือ-เครื่อง บิน”อำนวยความสะดวกประชาชน

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • ออกเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
  • เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด
  • มีส่วนแบ่งรางวัลนำจับ 50 %

วันที่ 22 ธ.ค.2562 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากนโยบายแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมไว้ 3 มาตรการ ประกอบด้วย
1.ช่วงก่อนเทศกาล 6 วัน ระหว่างวันที่ 20-25 ธ.ค.2562 จะเตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชน ในด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย อาทิ เตรียมรถโดยสารสาธารณะและซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน จัดทำป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 2.ช่วงเทศกาล 8 วัน ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.2562 ถึง 2 ม.ค.2563 ให้อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนทั้งขาไปและกลับทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และการบริการขนส่งสาธารณะ บริเวณสถานีขนส่งโดยสารและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และ 3.ช่วงหลังเทศกาล 7 วัน ระหว่างวันที่ 3-9 ม.ค.2563 ให้สรุปผลการดำเนินงานภายในวันที่ 9 ม.ค.2563 เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในช่วงเทศกาลอื่นๆ ตลอดปี 2563

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามใน 3 ช่วงดังกล่าว กระทรวงคมนาคมจะกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 5 ด้าน ดังนี้ 1.จัดเตรียมและเพิ่มจำนวนขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ 2.ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง การเพิ่มเที่ยวและรอบบริการ 3.เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า 4.อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการจราจรและเรื่องเรียน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง และ 5.จัดตั้งจุดบริการในสถานี เส้นทางสำคัญ เพื่อให้บริการแก่ผู้เดินทางตลอด 24 ชั่วโมงรวมทั้งมีจุดบริการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม บริการข้อมูลต่างๆ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคม ยังกำหนดมาตรการอำนวยความปลอดภัย 5 ด้าน ดังนี้ 1.มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย รถและถนนที่ปลอดภัย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการกระทำผิดของรถประเภทต่างๆ โดยกรมการขนส่งทางบก จะออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายส่วนแบ่งรางวัลนำจับ 50% แก่ผู้แจ้งเบาะแสให้แก่เจ้าหน้าที่ จนสามารถดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้ 2.จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ ตรวจความพร้อมของเรือโดยสารและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 3.เฝ้าระวังจุดตัดรถไฟและการเปิดไฟหน้ารถจักร 4.ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสถานี จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์รักษาความปลอดภัย และ 5.รณรงค์หัวข้อใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่ให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทาง

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงายรายงานผลการดำเนินการตามแผนมายังศูนย์ปลอดภัยคมนาคมทุกวัน เพื่อรวบรวมส่งให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ของกระทรวงมหาดไทยด้วย”น.ส.ไตรศุลี ระบุ