คนโสดล้นประเทศไทย แต่ด้อนท์แคร์ เน้นเปย์ “กิน-เที่ยว” เต็มที่

  • ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ เผยคนไทยโสดมากขึ้น
  • หลังยอดแต่งหดสวนทางหย่าร้างพุ่ง เฉียด20%
  • เน้นใช้จ่ายกิน-เที่ยว แต่มีทรัพย์สินน้อยกว่าคนมีครอบครัว

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) เปิดเผยบทวิเคราะห์พบว่า คนไทยโสดกันมากขึ้น จากจำนวนการแต่งงานที่ลดลงและการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้น โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของกรมการปกครองพบว่า จำนวนการจดทะเบียนสมรสของคนไทยลดลงจาก 3.13 แสนในปี 2550 มาอยู่ที่ 2.98 แสนในปี 2560 (ลดลง 5.1%)

ขณะที่จำนวนการจดทะเบียนหย่าที่เพิ่มขึ้นจาก 1.02 แสน มาเป็น 1.22 แสน (เพิ่มขึ้น 19.7%) ในช่วงเวลาเดียวกัน โดย การจดทะเบียนสมรสลดลงในภาคเหนือ ใต้ อีสาน แต่กรุงเทพมหานครและภาคกลางเพิ่มขึ้น ส่วนการจดทะเบียนหย่าเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาค

ทั้งนี้ในช่วงระหว่างปี 2550 ถึง 2560 ไทยมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นราว 3 ล้านคน การแต่งงานที่ลดลงและการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นจึงหมายถึงจำนวนคนโสดที่มากขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการใช้จ่ายและสินทรัพย์พบว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของคนโสดและคนมีครอบครัวมีความแตกต่างกันในหลายด้าน

ที่นี้มาดู คนโสดกันว่า มีการใช้จ่ายกันอย่างไร ซึ่งจากบทวิเคราะห์พบว่าคนโสด มีการช้จ่ายเพื่อการบริโภคมากกว่า แต่มีทรัพย์สินน้อยกว่า ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ปี 2561 คนโสด มีรายจ่ายบริโภคต่อหัวมากกว่าคนมีครอบครัวเฉลี่ยประมาณ 11% แต่คนมีครอบครัวมีสัดส่วนรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ที่สูงกว่า ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลด้านสินทรัพย์ ได้แก่ บ้านและรถ ที่พบว่า คนโสดมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของบ้านและรถน้อยกว่าคนมีครอบครัวในทุกระดับอายุ เช่น ในช่วงอายุ 31-35 ปี มีคนโสดเพียง 18% ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

ขณะที่คนมีครอบครัวในช่วงเดียวกันมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 51% เป็นต้น สะท้อนถึงการที่คนโสดอาจมีความจำเป็นในการมีบ้าน-รถที่น้อยกว่า

นอกจากนี้ คนโสดยังใช้จ่ายมากกว่าด้านการทานอาหารนอกบ้าน และด้านการท่องเที่ยว มากกว่าคนมีครอบครัว โดยจ่ายมากกว่าในด้านอาหารราว 12% เพราะจะทานอาหารนอกบ้าน ขณะที่ คนมีครอบครัวใช้จ่ายทานข้าวนอกบ้านเพียงแค่ 1 ใน 3 ของรายจ่ายด้านอาหารทั้งหมด ส่วนค่าน้ำมันลดคนโสดก็จ่ายมากกว่า 4% ขณะที่รายจ่ายด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิง คนโสดจ่ายต่อหัวสูงกว่าคนมีครอบครัวมากถึง 40%