คนเบตงอดใจอีกนี้ดเดียวได้บินปร๋อ!…

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • งานทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ระบบไฟฟ้าคืบ90%
  • เล็งขออนุญาตเปิดใช้ขึ้นลงชั่วคราวก่อน
  • พร้อมเปิดให้บริการเดือนมิถุนายน 63

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.)ในฐานะเป็นประธานในการประชุมหารือถึงรายละเอียดความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงว่า จากที่กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายที่จะพัฒนาและขยายขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ ให้มีการเดินทางที่สะดวกสบาย ปลอดภัย ดังนั้นภารกิจหนัก ของกรมท่าอากาศยานจึงได้เร่งดำเนินการสร้างขยายปรับปรุงในสนามบินต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทย.ล่าสุด ได้มีการก่อสร้างสนามบินเบตงในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานก่อสร้าง ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินรวมถึงอาคารที่พักผู้โดยสารของกรมท่าอากาศยาน โดยขณะนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง ดำเนินการไปกว่า 90 %

ำหรับความคืบหน้าในการขอจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และกรมอุตุนิยมวิทยา ขณะนี้มีความชัดเจนเรื่องการอนุญาตใช้พื้นที่แล้วอยู่ระหว่างนำเสนอเอกสารให้กับ สำนักการงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อนุมัติจัดตั้งต่อไป

อย่างไรก็ตามได้มีการพิจารณาการใช้ท่าอากาศยานเบตง ในขณะที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเป็นสนามบินอนุญาตเพื่อทำการบินทดสอบอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการขออนุญาตเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตงในลักษณะที่ขึ้นลงชั่วคราวก่อน

นายสมเกียรติ กล่าวว่าส่วนกรณีการจัดทำวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน เพื่อให้สามารถใช้สนามบินเบตงได้โดยไม่ล้ำแดนประเทศเพื่อนบ้านนั้น ขณะนี้วิธีการปฏิบัติการบินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้ว

อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 และผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างงานฐานรากแล้วพร้อมกันนี้ การก่อสร้างอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ VOR/DME ก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างงานฐานรากแล้วเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานสำหรับภาพรวมทั้งหมดเป็นไปตามแผน โดยกำหนดเป้าหมายกับทุกหน่วยงานว่า เดือนมิถุนายน 2563 สนามบินเบตงจะเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการ

ขณะเดียวกันกรมท่าอากาศยานได้มีการพูดคุยกับทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์และนกแอร์ ซึ่งมีเครื่องบินขนาดเล็กอยู่ ในระยะเริ่มต้นจะทำการบินเครื่องเล็ก เส้นทางการบินอยู่ในระหว่างให้ บางกอกแอร์เวย์และนกแอร์ พิจารณาเส้นทางการบินในลักษณะไหน โดยจะมีการบิน 2 แบบคือ เที่ยวบินตรง นักท่องเที่ยวมาเลเซียก็จะเดินทางเข้ามาเบตง เพื่อเดินทางจาก เบตง-ดอนเมือง และ ดอนเมือง-เบตง ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที

สำหรับการบินด้วยเครื่องบินขนาดเล็กนั้น ทางกรมท่าอากาศยานได้ประสานกับ ปตท. สนับสนุนสถานีน้ำมันที่เบตง ขณะที่เที่ยวบินแบบต่อเครื่อง มีจุดแวะพัก ดอนเมือง-หาดใหญ่-เบตง