คนรุ่นใหม่ พปชร.ผุด โครงการ PIP

  • สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ที่รับผิดชอบต่อสังคม
  • ดึงวิทยากรมากประสบการณ์ร่วมให้ความรู้

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการ Palungpracharat Internship Program  หรือ PIP เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานคนรุ่นใหม่ของพรรคพลังประชารัฐ ได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร Palungpracharat Internship Program  หรือ PIP เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ต้องการพัฒนาตนเองอายุระหว่าง 18-25 ปี มาร่วมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เรียนรู้การเมืองการปกครองในหลากหลายมิติ ทั้งการบริหารจัดการ การพัฒนาตนเองและองค์กร มิติเพื่อสังคมและการเมือง เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้เข้าอบรมจะได้พบและเรียนรู้จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น พระจิตร์ ตัณฑเสถียร อดีตนักการตลาดที่จะช่วยให้ได้เห็นคุณค่าที่แท้จริงจากสิ่งต่างๆรอบตัว ,น.ส.อภินรา ศรีกาญจนา ผู้บริหาร U Drink I Drive ซึ่งประสบความสำเร็จด้านธุรกิจและการตอบแทนสังคม,นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ ที่มาพร้อมแนวคิดสำคัญ ในการทำธุรกิจที่ว่า “เราโตคนเดียวไม่ได้” และนายอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ร่วมก่อตั้ง Ricult แพลตฟอร์มเพื่อเกษตรกรไทย ที่จะมาเผยแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคมและอีกหลากหลายวิทยากรที่จะมามอบความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังจะได้คิดจริง ทำจริง ตลอดจนสัมผัสพื้นที่จริงนอกห้องเรียน เนื้อหาเข้มข้นหลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะการเมืองเพียงอย่างเดียว

ดร.ไกรเสริม กล่าวอีกว่า โครงการนี้ ตั้งใจที่จะพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความเป็นผู้นำที่มีจิตสำนึก และรู้จักตอบแทนสังคม ไม่ได้มุ่งหวังให้เด็กที่เข้าอบรมมาร่วมทำงานหรือสังกัดอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ อย่างไรก็ตาม จะมีการเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคมนี้ ที่พรรคพลังประชารัฐ โดยมี นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค เป็นประธานเปิดงาน