ข่าวดี! สวนสัตว์เชียงใหม่ กลับมาเปิดให้บริการ 12 มิ.ย. นี้

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก สวนสัตว์เชียงใหม่ Chiang Mai Zoo ว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมแล้ว! พร้อมระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19 ที่ผ่านมา ทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่ ต้องงดบริการ ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 54/2564 แล้วนั้น

บัดนี้ ได้มีคำสั่งฯ ที่ 63/2564 ให้ยกเลิกคำสั่งที่ 54/2564 ดังกล่าวแล้ว จึงทำให้สวนสัตว์ฯ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ ตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป