ข่าวดี!!ราคาปาล์มมีโอกาสแตะโลละ 5 บาท

  • ถ้าเพิ่มปริมาณใช้ซีพีโอผลิตบี 10-20 สำเร็จ
  • เดินหน้าเฝ้าระวังลักลอบนำเข้าจากเพื่อนบ้าน
  • หวังฟันกำไรส่วนต่างพุงปลิ้นโลละ 4-5 บาท

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันว่า มีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปถึงกิโลกรัม (กก.) ละ 5 บาทได้ หากรัฐบาลเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) เพื่อผลิตไบโอดีเซล ทั้งบี 10 และบี 20 ให้มากขึ้น จากปัจจุบัน โดยหากราคาผลปาล์มสดขึ้นไปถึงกก.ละ 5 บาท ราคาซีพีโอ จะปรับขึ้นมาอยู่ที่กก.ละ 26-27 บาท และราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเพื่อการบริโภคจะปรับขึ้นมาอยู่ที่ไม่เกินขวด (ลิตร) ละ 40 บาท ส่วนราคาผลปาล์มสดล่าสุด กก.ละ 3.40-3.60 บาท ซีพีโอ กก.ละ 19.20 บาท ลดลงเล็กน้อยจากช่วงก่อนหน้านี้ แต่ยังถือว่าคุ้มต้นทุนเกษตรกร ที่กก.ละประมาณ 3.00 บาท  

“ปัญหาการลักลอบนำเข้าซีพีโอจากเพื่อนบ้านเข้ามานั้น  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะมีแนวโน้มอาจลักลอบนำเข้า เพราะราคาเพื่อนบ้านถูกกว่าไทยถึงกก.ละ 4-5 บาท จึงอยากให้ผู้ประกอบการ และประชาชนเป็นหูเป็นตาให้ด้วย หากพบเห็นการลักลอบนำเข้า แจ้งได้ที่สายด่วนกรมโทร.1569 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จะส่งทีมไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที”