ข่าวจริง! ไปรษณีย์ไทย แจง จดหมายสำรวจข้อมูลคุณภาพบริการเป็นของจริง

  • เพื่อสำรวจข้อมูลนำไปวิเคราะห์ปรับปรุงบริการ
  • ขออภัยที่ทำให้เกิดข้อกังวล 
  • จะพัฒนาการสำรวจคุณภาพบริการในรูปแบบอื่นต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชี้แจงกรณีผู้ใช้บริการได้รับจดหมายสำรวจคุณภาพบริการไปรษณีย์ไทย โดยตอบแบบสอบถามส่งคืนมาที่ไปรษณีย์ไทย หรือสแกนคิวอาร์โค้ดตอบแบบสอบถาม นั้น ไปรษณีย์ไทยขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าจดหมายดังกล่าวเป็นเอกสารของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลคุณภาพบริการไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา เพื่อนำข้อมูลวิเคราะห์ – ปรับปรุงบริการให้มีความรวดเร็ว และแน่นอนมากยิ่งขึ้น โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

  จดหมายสำรวจคุณภาพบริการจะจัดทำทุกๆ 2 เดือน และจัดส่งโดยการสุ่มตัวอย่างจ่าหน้าเป็นรายปี ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2533 และมีคิวอาร์โค้ดคำถามเดียวกับที่ปรากฏในจดหมายมาตั้งแต่ปี 2563 คือการถามวันที่ และช่องทางที่ได้รับจดหมายสำรวจคุณภาพบริการ และข้อเสนอแนะการบริการ

สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับจดหมายสำรวจคุณภาพบริการ สามารถตอบแบบสำรวจในจดหมายแล้วใส่ซองสีฟ้าที่แนบมาด้วย ส่งคืนมาที่ไปรษณีย์ไทย โดยสามารถส่งคืนได้ที่เจ้าหน้าที่นำจ่าย ตู้ไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือหากไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจสามารถฉีกทำลายได้

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาปัจจุบันที่ถือเป็นช่วงที่มิจฉาชีพกำลังระบาด และใช้ช่องทางของไปรษณีย์ไทยในการหลอกลวงจนทำให้ประชาชนไม่มั่นใจว่าเป็นจริงหรือไม่ ไปรษณีย์ไทยขออภัยกับข้อกังวลที่เกิดขึ้น โดยจะพัฒนาการสำรวจคุณภาพบริการในรูปแบบอื่นต่อไป

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยมุ่งให้บริการกับภาคประชาชนโดยยึดหลักความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยผู้ใช้บริการที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายมิจฉาชีพหรือการหลอกลวงประชาชน สามารถแจ้งข่าวผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ Contact Center 1545