ขาเที่ยวเฮ!ไต้หวันต่ออายุฟรีวีซ่าไทยอีก1ปี

วปไซต์ Radio taiwai international ของสถานีวิทยุอาร์ทีไอ สถานีวิทยุแห่งชาติของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน รายงานว่าเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2562 กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน 

ได้ประกาศต่ออายุฟรีวีซ่าให้แก่ ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย อีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 โดยอยู่ได้ไม่เกินครั้งละ 14 วัน 

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ระบุอีกว่า ตั้งแต่ที่รัฐบาลได้ให้สิทธิวีซ่าแก่ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ในปี 2016 เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านี้มาท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

และปีที่แล้วก็มียอดจำนวนที่ทุบสถิติที่เคยมีมาด้วย เพิ่มขึ้จากปี 2017 ถึง 13.61% แสดงให้เห็นว่า นโยบายฟรีวีซ่าดังกล่าวเป็นผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไต้หวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก เวปไซต์ Radio taiwai international